Observació i documentació pedagògica com a pràctica quotidiana

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

 

En paraules de Mariano Dolci: Documentar és afinar els ulls per captar moments. I al llarg del dia els infants viuen moltes situacions interessants que mereixen ser mostrades.
Donar la importància que mereix a cada moment de vida quotidiana mostra els aprenentatges que s’hi veuen implícits.
Documentar és donar visibilitat a una imatge d’infant, d’educador i d’educació que s’està construint.
Per tant, serà de cabdal importància reflexionar sobre un concepte d’adult en el seu paper d’observador; entenent que amb una actitud d’escolta es poden detectar situacions, interpretar-les i donar-hi la visibilitat que mereixen.
Sense uns ulls que observin allò que passa, no hi haurà res important a explicar. I la documentació permet construir un saber pedagògic. Genera reflexió, permet fer visible i compartir el saber que es produeix en una acció, construir cultura sobre allò que s’ha fet i crear memòria.
Els infants es fan visibles quan existeix un adult que els escolta i els fa visibles“, Carla Rinaldi.

 

Objectius proposats:

 • Prendre consciència del valor de la documentació pedagògica.
 • Reflexionar sobre el paper de l’adult que observa, interpreta i mostra processos d’aprenentatge dels infants.
 • Observar per conèixer, construir i millorar la quotidianitat dels infants.
 • Reflexionar sobre la cultura de la infància l’actitud d’escolta de l’adult.
 • Conèixer diferents eines i recursos referits a formes de documentació pedagògica.
 • Mostrar a les famílies i la comunitat els eixos de l’escola a través de la documentació.
 • Donar visibilitat al projecte educatiu de l’escola a través de la documentació pedagògica.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius i directius de les escoles bressol, escoles d’infantil i primària.

 

Continguts:

 • El valor de la documentació en la vida quotidiana.
 • L’escolta i la observació.
 • El paper de l’adult. Observació, interpretació i registre de processos.
 • Funcions de la documentació pedagògica.
 • Documentació com a eina de construcció de significats compartits.
 • La documentació com a eina de participació de les famílies en el projecte educatiu.
 • La documentació com a estratègia per donar visibilitat al projecte educatiu.

 

Avaluació:

L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. 

Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació: 

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 

Equip formatiu

Gino Ferri 

Llicenciat en Ciències de l’Educació a la Universidad de Modena e Reggio (Italia), fa 35 anys que treballa en l’àmbit educatiu. Després de treballar 25 anys com a mestre a les escoles de Reggio Emilia (Italia), i també al Centro de Documentación e Investigación Educativa com a formador i realitzant publicacions sobre educació, en l’actualitat exerceix de formador i assessor educatiu a Catalunya i Espanya.

 

Maria Rovira 

És mestra d’Educació Infantil amb experiència en escoles 0-3 i 3-6. Forma part del consell de redacció de la revista Infància i assessora equips educatius en procés de transformació. Ha col·laborat en el grup de treball del Departament d’Educació per la revisió del nou currículum d’Educació Infantil.

 

David Castillo

És mestre especialista en Educació infantil, amb un recorregut professional de més de 25 anys pel 0-3 i el 3-6. Col·laborador i formador de diferents moviments de renovació pedagògica com l’Associació de Mestres Rosa Sensat i el Moviment Educatiu del Maresme (MEM) i formant a través de la Diputació de Barcelona per a Educadores i Mestres d’infants de 0-6 anys, així com acompanyant equips de mestres i educadores de diferents escoles de municipis d’arreu de Catalunya. Una trajectòria d’anades i tornades entre el 0-3 i el 3-6 que actualment l’ha portat a formar part de l’Escola Institut Mirades del barri del Carmel de Barcelona, en la qual exerceix com a mestre i Cap d’Estudis.

 

Eva Sargatal

Mestra d’educació infantil i postgrau d’aprofundiment en primera infància a la UB. Més de 18 anys d’experiència com a educadora d’escola bressol. Formadora i assessora pedagògica. Professora de CFGS d’Educació Infantil a la Universitat de Manresa.

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres