Tracem camins lectors

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Us animeu a fer de la lectura un eix central de la vida a la vostra escola? 

 

La proposta pretén impulsar un procés reflexiu per tal de construir conjuntament un centre amb identitat lectora. En funció de les necessitats del centre s’incidirà en uns aspectes o uns altres pel que fa a l’organització de la lectura al centre i les seves pràctiques.  Això permetrà traçar un camí compartit cap a la potenciació de l’aprenentatge de la lectura en totes les seves dimensions (aprendre a llegir, llegir per aprendre i gust per la lectura).

 

Objectius proposats:

  • Establir una identitat lectora al claustre i impulsar un procés reflexiu sobre la importància de la biblioteca escolar i altres espais destinats a la lectura.
  • Repensar l’organització del centre per facilitar el temps i l’espai per a l’aprenentatge de la lectura.
  • Replantejar les pràctiques lectores que es duen a terme en el centre a partir de la reflexió sobre el com i els perquès de l’aprenentatge de la lectura.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius d’escoles d’infantil i primària.

 

Continguts:

  • Nous conceptes i usos de la biblioteca escolar.
  • Organització de la lectura en un centre educatiu: corpus, temps, espais i comunitat.
  •  Pràctiques lectores: aprendre a llegir, llegir per aprendre i gust per la lectura.

Els continguts i els objectius són orientatius i dependran de les necessitats de cada centre, en funció de les seves preferències farem una avaluació conjunta inicial i adaptarem la nostra acció.

 

Avaluació:

L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. 

Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació: 

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres