Tracem camins lectors

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Us animeu a fer de la lectura un eix central de la vida a la vostra escola? 

 

La proposta pretén impulsar un procés reflexiu per tal de construir conjuntament un centre amb identitat lectora. En funció de les necessitats del centre s’incidirà en uns aspectes o uns altres pel que fa a l’organització de la lectura al centre i les seves pràctiques.  Això permetrà traçar un camí compartit cap a la potenciació de l’aprenentatge de la lectura en totes les seves dimensions (aprendre a llegir, llegir per aprendre i gust per la lectura).

 

Objectius proposats:

  • Establir una identitat lectora al claustre i impulsar un procés reflexiu sobre la importància de la biblioteca escolar i altres espais destinats a la lectura.
  • Repensar l’organització del centre per facilitar el temps i l’espai per a l’aprenentatge de la lectura.
  • Replantejar les pràctiques lectores que es duen a terme en el centre a partir de la reflexió sobre el com i els perquès de l’aprenentatge de la lectura.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius d’escoles d’infantil i primària.

 

Continguts:

  • Nous conceptes i usos de la biblioteca escolar.
  • Organització de la lectura en un centre educatiu: corpus, temps, espais i comunitat.
  •  Pràctiques lectores: aprendre a llegir, llegir per aprendre i gust per la lectura.

Els continguts i els objectius són orientatius i dependran de les necessitats de cada centre, en funció de les seves preferències farem una avaluació conjunta inicial i adaptarem la nostra acció.

 

Avaluació:

L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. 

Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació: 

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda

Sol·licita la formació

 

Equip formatiu

Marc Alabart Barba

Mediador literari. Graduat en Mestre d’Educació Infantil i Primària i Màster en Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura. És professor associat en l’àmbit de la didàctica de la literatura infantil i juvenil a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Coordina els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i és crític de la revista Faristol. Col·labora amb diferents entitats —principalment escoles, biblioteques i llibreries— amb les quals desenvolupa projectes, imparteix formacions i realitza propostes de mediació literària amb infants. És formador de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Forma part del consell de redacció de la revista El Tatano.

 

Bet Clapés Bot

És mestra de primària, psicòloga i psicopedagoga. Creu fermament en el poder de transformació de la lectura i per això ha centrat bona part de la seva trajectòria en l’àmbit de la lectura i la biblioteca escolar. Treballa com a mestra de Primària, especialitzada en l’ensenyament i aprenentatge de la llengua. Forma part del grup de treball “Passió per la lectura” de Rosa Sensat.

 

Guillem Fargas Llavina

Mestre d’educació primària especialitzat en llengua i literatura i bibliotecari escolar. Col·labora amb diferents institucions i editorials realitzant guies de lectura o seleccions bibliogràfiques. Combina la docència amb la formació i assessorament sobre lectura, biblioteques escolars i literatura infantil i juvenil. Cocondueix el podcast Tàndem, un podcast de LIJ i mediació literària.


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres