Dificultats d’aprenentatge. Núm. 406

Dificultats d’aprenentatge. Núm. 406
Perspectiva Escolar
Julio del 2019

Título

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva EscolarMonogràfic. Dificultats d’aprenentatge a les aules

Amb aquest article volem descriure breument els transtorns d’aprenentatge (TA) més freqüents a les aules i donar a conèixer que amb una detecció primerenca, un diagnòstic curós, una intervenció basada en mètodes amb evidència científica i amb adaptacions escolars, generalment metodològiques, la gran majoria d’alumnes afectats poden finalitzar els estudis obligatoris i continuar amb la seva formació postobligatòria. Així mateix, no detectar-ho i intervenir precoçment té conseqüències negatives en termes de fracàs escolar i repercussions emocionals posteriors.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. La prevenció de les dificultats d’aprenentatge

Els avenços en el coneixement del funcionament del cervell humà dels últims anys ens permeten conèixer amb més profunditat la manera com el nostre cervell processa i aprèn allò que l’envolta. Des de fa molts anys sabem que aprenem amb tots els sentits i que el moviment és un factor clau per ajudar a assimilar els aprenentatges, però generalment els nens solen estar quiets a l’aula i utilitzen majorment la vista i l’oïda.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Importància del processament auditiu en les dificultats d’aprenentatge

Quan algun dels professionals que treballa amb un nen posa de manifest les dificultats d’aprenentatge que presenta a l’escola, ens sorgeix immediatament la idea de la falta d’interès o motivació per part del nen. Ni els pares ni els mestres no hauríem de caure en aquest tòpic fàcil per explicar les coses; expressions com «té poc interès», «no està motivat» o «és que és gandul» són molt comunes en molts contextos. I, per descomptat,, és explicable, que un nen amb dificultats estigui molt poc motivat per aconseguir alguna cosa, si la tasca que se li presenta no té garanties d’èxit.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Tenir consciència de les dificultats en l’aprenentatge matemàtic en possibilita la millora

La realitat del denominat fracàs escolar fa evident que és en els resultats de les matemàtiques on amb més intensitat es manifesta aquest problema, fet que es reafirma a nivell social ja que una gran quantitat de població, quan se li parla de matemàtiques, immediatament mostra la seva inseguretat en aquest camp i la mala sintonia que hi té.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Per comprendre i transformar el món

La finalitat del procés d’ensenyament i aprenentatge de les ciències naturals, socials i culturals —l’estudi del medi— és la formació dels nois i les noies com a ciutadans i ciutadanes d’una societat democràtica que volem cada vegada més justa i sostenible.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Entrevista a Luz Rello

Luz Rello va néixer a Madrid el 1984. És llicenciada en Lingüística per la Universidad Complutense de Madrid, especialitzada
en Processament del Llenguatge Natural i Tecnologies del Llenguatge Humà i doctora en Informàtica per la Universitat Pompeu
Fabra. Dedica la seva feina a l’estudi i l’aplicació de la intel·ligència artificial al desenvolupament d’eines, aplicacions informàtiques i models de treball per ajudar en l’educació dels nens amb dislèxia.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Una didàctica de la llengua escrita amb bastides per prevenir dificultats De la reflexió a la pràctica compartida

En aquest article no parlem de trastorns d’aprenentatge ni dificultats específiques, molt estudiats des de la diagnosi al tractament, com podem ser la dislèxia, la disgrafia, etc., que fan referència a aspectes molt concrets del desenvolupament de la llengua escrita. Obrim l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua escrita a l’escola des d’una perspectiva d’atenció a la diversitat de ritmes, de contextos i d’estils d’aprenentatge, amb una visió integradora i inclusiva de l’aprenentatge de la llengua escrita.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Investigant el desenvolupament matemàtic de l’alumnat reduïm dificultats d’aprenentatge

L’Escola Congost de Canovelles està catalogada i diagnosticada com a escola de màxima complexitat pel seu elevat nombre d’immigració. Tenim molta diversificació d’ètnies i de llengües, motiu pel qual cal posar una especial atenció en el treball de llenguatge en tots els seus àmbits i de manera molt intensa en l’expressió oral i escrita per tal de poder aprendre la llengua catalana com a llengua vehicular de l’escola. A més a més és una escola amb matrícula viva, cosa que fa que a qualsevol moment del curs es pugui ampliar la ràtio d’aula o bé es pugui disminuir.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Millorem l’aprenentatge a partir de conèixer les dificultats

L’Escola Muntanyola és una petita escola rural a la comarca d’Osona creada el curs 2007/2008. És una escola completa i els alumnes solem agrupar-los de manera cíclica, tot i que l’organització dels grups cada any depèn del nombre d’alumnes que hi hagi a cada nivell. La interdisciplinarietat, la globalització, l’entorn i els grups heterogenis formen part de la nostra estructuració pedagògica i en tot moment es vetlla perquè els infants siguin els protagonistes del seu aprenentatge.

Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar


Escola. Un viatge experimental pel dibuix de l’art contemporani Taller Laboratori de Dibuix, Escola d’Estiu, 2017

El taller Laboratori de Dibuix s’origina des de la passió personal pel dibuix, l’art contemporani i les seves possibilitats didàctiques. La combinació de tot això va prendre forma durant els dies de l’Escola d’Estiu.

Redacció Perspectiva Escolar


Escola. Caminant cap a la mediació escolar. Caminant cap a una resolució pacífica dels conflictes

Perquè una idea es realitze primer cal somiar-la, llevat d’aquelles que ens venen donades per la sort o l’atzar. A la nostra escola, el CEIP Pare Jofré, al Puig, a València, hem tingut un somni, el somni de fer camí i fer-lo junts. L’arribada —confie que hi arribarem— no sé si serà tan espectacular (potser sí) com els nostres somnis, però de moment somiem fent camí, fent escola.

Redacció Perspectiva Escolar


Mirades. Viure la mort

Un dia ets al supermercat amb una llauna de pinya en almívar a una mà i una llau­na de préssec en almívar a l’altra, debatent-te si és mi­llor agafar una o altra en una decisió que et sembla gai­rebé transcendental, quan un fil de veu se t’adreça des del costat i et pregunta: —Mama, tu et moriràs?

Redacció Perspectiva Escolar


Mirada. Lliçons entre pedres i runa: les escoles rurals abandonades

Un cap de setmana vam fer una sortida a la muntanya amb els amics. Era una ruta que enllaçava diverses ma­sies. En una va sortir un pagès i vam començar a parlar-hi. Semblava encu­riosit sobre què fèiem per aquelles contrades tantes persones.
En un moment donat de la conversa li vam dir que alguns dels presents érem mestres. A ell li va canviar la cara.
—Mestres? —ens va pre­guntar. I va dibuixar un somriure—. Feia molts anys que no hi havia mestres en aquesta masia.
—Mestres aquí? —li vam preguntar ara nosaltres. I aleshores va ser quan ens va explicar la història de la pe­tita escola que es va muntar allí. Molts records de la seva infància i de la seva escola li van venir al cap.
Va començar a explicar-nos com era aquella escola. És més, ens va voler acompa­nyar fins a l’edifici on ha­via passat tantes hores de la seva infància. Ens vam quedar amb ell.

Redacció Perspectiva Escolar


Mirades. Construir ciutadania, un repte global

L’aspiració de fa més d’un segle de creure en el paper de l’escola pública com a baluard de la democràcia, i podríem citar John Dewey i molts d’altres, està en qües­tió.

Redacció Perspectiva Escolar


Ressenyes. Economia crítica a l’aula

Economia crítica a l’aula
Propostes per a l’ensenyament obligatori
Mireia Claverol, Ferran Polo, Miren Etxezarreta, Santi Silva, Arnau Riera i Jordi Farré, del Seminari d’Economia Crítica TAIFA. Rosa Sensat. Materials per a l’acció educativa. Dossiers, 81.

Redacció Perspectiva Escolar


Resenyes. La moda reaccionaria en educación

La moda reaccionaria en educación
Jaume Trilla. Barcelona: Laertes, 2018

Redacció Perspectiva Escolar

Título


Editorial. Més enllà de la Caputxeta Vermella

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Sumari 406

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Presentació del monogràfic “Dificultats d’aprenentatge”

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. Dificultats d’aprenentatge a les aules

Amb aquest article volem descriure breument els transtorns d’aprenentatge (TA) més freqüents a les aules i donar a conèixer que amb una detecció primerenca, un diagnòstic curós, una intervenció basada en mètodes amb evidència científica i amb adaptacions escolars, generalment metodològiques, la gran majoria d’alumnes afectats poden finalitzar els estudis obligatoris i continuar amb la seva formació postobligatòria. Així mateix, no detectar-ho i intervenir precoçment té conseqüències negatives en termes de fracàs escolar i repercussions emocionals posteriors.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. La prevenció de les dificultats d’aprenentatge

Els avenços en el coneixement del funcionament del cervell humà dels últims anys ens permeten conèixer amb més profunditat la manera com el nostre cervell processa i aprèn allò que l’envolta. Des de fa molts anys sabem que aprenem amb tots els sentits i que el moviment és un factor clau per ajudar a assimilar els aprenentatges, però generalment els nens solen estar quiets a l’aula i utilitzen majorment la vista i l’oïda.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. Importància del processament auditiu en les dificultats d’aprenentatge

Quan algun dels professionals que treballa amb un nen posa de manifest les dificultats d’aprenentatge que presenta a l’escola, ens sorgeix immediatament la idea de la falta d’interès o motivació per part del nen. Ni els pares ni els mestres no hauríem de caure en aquest tòpic fàcil per explicar les coses; expressions com «té poc interès», «no està motivat» o «és que és gandul» són molt comunes en molts contextos. I, per descomptat,, és explicable, que un nen amb dificultats estigui molt poc motivat per aconseguir alguna cosa, si la tasca que se li presenta no té garanties d’èxit.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. Tenir consciència de les dificultats en l’aprenentatge matemàtic en possibilita la millora

La realitat del denominat fracàs escolar fa evident que és en els resultats de les matemàtiques on amb més intensitat es manifesta aquest problema, fet que es reafirma a nivell social ja que una gran quantitat de població, quan se li parla de matemàtiques, immediatament mostra la seva inseguretat en aquest camp i la mala sintonia que hi té.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. Per comprendre i transformar el món

La finalitat del procés d’ensenyament i aprenentatge de les ciències naturals, socials i culturals —l’estudi del medi— és la formació dels nois i les noies com a ciutadans i ciutadanes d’una societat democràtica que volem cada vegada més justa i sostenible.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. Entrevista a Luz Rello

Luz Rello va néixer a Madrid el 1984. És llicenciada en Lingüística per la Universidad Complutense de Madrid, especialitzada
en Processament del Llenguatge Natural i Tecnologies del Llenguatge Humà i doctora en Informàtica per la Universitat Pompeu
Fabra. Dedica la seva feina a l’estudi i l’aplicació de la intel·ligència artificial al desenvolupament d’eines, aplicacions informàtiques i models de treball per ajudar en l’educació dels nens amb dislèxia.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. Una didàctica de la llengua escrita amb bastides per prevenir dificultats De la reflexió a la pràctica compartida

En aquest article no parlem de trastorns d’aprenentatge ni dificultats específiques, molt estudiats des de la diagnosi al tractament, com podem ser la dislèxia, la disgrafia, etc., que fan referència a aspectes molt concrets del desenvolupament de la llengua escrita. Obrim l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua escrita a l’escola des d’una perspectiva d’atenció a la diversitat de ritmes, de contextos i d’estils d’aprenentatge, amb una visió integradora i inclusiva de l’aprenentatge de la llengua escrita.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. Investigant el desenvolupament matemàtic de l’alumnat reduïm dificultats d’aprenentatge

L’Escola Congost de Canovelles està catalogada i diagnosticada com a escola de màxima complexitat pel seu elevat nombre d’immigració. Tenim molta diversificació d’ètnies i de llengües, motiu pel qual cal posar una especial atenció en el treball de llenguatge en tots els seus àmbits i de manera molt intensa en l’expressió oral i escrita per tal de poder aprendre la llengua catalana com a llengua vehicular de l’escola. A més a més és una escola amb matrícula viva, cosa que fa que a qualsevol moment del curs es pugui ampliar la ràtio d’aula o bé es pugui disminuir.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. Millorem l’aprenentatge a partir de conèixer les dificultats

L’Escola Muntanyola és una petita escola rural a la comarca d’Osona creada el curs 2007/2008. És una escola completa i els alumnes solem agrupar-los de manera cíclica, tot i que l’organització dels grups cada any depèn del nombre d’alumnes que hi hagi a cada nivell. La interdisciplinarietat, la globalització, l’entorn i els grups heterogenis formen part de la nostra estructuració pedagògica i en tot moment es vetlla perquè els infants siguin els protagonistes del seu aprenentatge.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Monogràfic. Perspectiva Escolar recomana

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Escola. Un viatge experimental pel dibuix de l’art contemporani Taller Laboratori de Dibuix, Escola d’Estiu, 2017

El taller Laboratori de Dibuix s’origina des de la passió personal pel dibuix, l’art contemporani i les seves possibilitats didàctiques. La combinació de tot això va prendre forma durant els dies de l’Escola d’Estiu.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Escola. Caminant cap a la mediació escolar. Caminant cap a una resolució pacífica dels conflictes

Perquè una idea es realitze primer cal somiar-la, llevat d’aquelles que ens venen donades per la sort o l’atzar. A la nostra escola, el CEIP Pare Jofré, al Puig, a València, hem tingut un somni, el somni de fer camí i fer-lo junts. L’arribada —confie que hi arribarem— no sé si serà tan espectacular (potser sí) com els nostres somnis, però de moment somiem fent camí, fent escola.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Mirades. Viure la mort

Un dia ets al supermercat amb una llauna de pinya en almívar a una mà i una llau­na de préssec en almívar a l’altra, debatent-te si és mi­llor agafar una o altra en una decisió que et sembla gai­rebé transcendental, quan un fil de veu se t’adreça des del costat i et pregunta: —Mama, tu et moriràs?

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Mirada. Lliçons entre pedres i runa: les escoles rurals abandonades

Un cap de setmana vam fer una sortida a la muntanya amb els amics. Era una ruta que enllaçava diverses ma­sies. En una va sortir un pagès i vam començar a parlar-hi. Semblava encu­riosit sobre què fèiem per aquelles contrades tantes persones.
En un moment donat de la conversa li vam dir que alguns dels presents érem mestres. A ell li va canviar la cara.
—Mestres? —ens va pre­guntar. I va dibuixar un somriure—. Feia molts anys que no hi havia mestres en aquesta masia.
—Mestres aquí? —li vam preguntar ara nosaltres. I aleshores va ser quan ens va explicar la història de la pe­tita escola que es va muntar allí. Molts records de la seva infància i de la seva escola li van venir al cap.
Va començar a explicar-nos com era aquella escola. És més, ens va voler acompa­nyar fins a l’edifici on ha­via passat tantes hores de la seva infància. Ens vam quedar amb ell.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Mirades. Construir ciutadania, un repte global

L’aspiració de fa més d’un segle de creure en el paper de l’escola pública com a baluard de la democràcia, i podríem citar John Dewey i molts d’altres, està en qües­tió.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Ressenyes. Economia crítica a l’aula

Economia crítica a l’aula
Propostes per a l’ensenyament obligatori
Mireia Claverol, Ferran Polo, Miren Etxezarreta, Santi Silva, Arnau Riera i Jordi Farré, del Seminari d’Economia Crítica TAIFA. Rosa Sensat. Materials per a l’acció educativa. Dossiers, 81.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Título


Resenyes. La moda reaccionaria en educación

La moda reaccionaria en educación
Jaume Trilla. Barcelona: Laertes, 2018

Autor


Redacció Perspectiva Escolar

Título

Autor


Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!