L’actitud de l’adult en la cura de l’infant: cercant detalls de la nostra pràctica educativa en el marc de l’escola bressol (amb el Seminari de reflexió Pikler-Lóczy)

Proposta d'acompanyament a centres
Com és l’actitud de la persona educadora en relació amb el tracte amb els infants?
Com són les actituds dels equips de mestres que defineixen l’escola? De quina manera acompanyem els infants?
Com atenem la individualitat dels infants dins la col·lectivitat?

 

El grup de treball “Seminari de reflexió Pikler Lóczy”  ofereix diferents tipus d’acompanyament en funció de la demanda de cada centre. Volem compartir i acompanyar els equips, donant valor a la tasca de cuidar-educar i donar visibilitat a les accions que fem en la nostra pràctica diària. Ens centrarem en l’actitud de l’adult; com són les actituds de les persones i dels equips que defineixen l’escola. Veurem quines són en detall, l’escola que volem i trobar la manera d’atendre la individualitat dins la col·lectivitat.

 

Objectius proposats:

 • Acompanyar a educadores i equips en la reflexió i en l’acció.
 • Posar l’atenció en els petits detalls per millorar i transformar la pràctica educativa.
 • Potenciar el paper de l’educadora.
 • Donar a conèixer les bones pràctiques de l’Institut Lóczy.
 • Afavorir espais de reflexió conjunta dels equips.

 

A qui va dirigida la formació:

A la primera etapa de l’educació infantil. A escoles amb infants de 4 mesos a 3 anys, a llars d’infants i escoles bressol. A educadores que atenguin i acompanyin la primera infància.

 

Continguts:

 • Acompanyament reflexiu sobre la pràctica educativa que generi canvis significatius.
 • Vivenciar processos compartits entre els assistents, amb activitats individuals i col·lectives.
 • Donar valor a la feina de l’educadora/r dins de l’estança.
 • Observar, detectar dificultats i saber atendre la individualitat dins l’estança
 • Facilitar el desenvolupament global i continu amb una relació afectiva, sana i positiva.
 • Partint de la premissa que cada centre pot necessitar diferents eines per desenvolupar l’acompanyament i que, per tant, ens adaptarem a les inquietuds formatives de cada escola.

 

Avaluació: L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida.  Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.   

Requisits certificació: Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda

Sol·licita la formació
 

Equip formatiu: 

Grup de Treball ‘Seminari de reflexió Pikler Lóczy’. 

Som un grup d’educadores d’infants de 0-3 anys vinculades al seminari des de fa molts anys. Estem interessades en la pedagogia que s’ha desenvolupat a l’Institut Emmi Pikler (Lóczy) de Budapest. Ens proposem aprofundir en aquest referent amb la finalitat de portar-lo a la pràctica a les nostres escoles.

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres