Educació feminista. Llibertat i cura per a erradicar estereotips i violències

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Què implica tenir una perspectiva de gènere en educació o com fer visible allò invisible? 
Què poden oferir els centres educatius per desmuntar els estereotips de gènere, la violència masclista i el pensament patriarcal? 
És possible construir una comunitat educativa on la llibertat de sentir, pensar i expressar-se sigui motiu de celebració?

 

El grup de treball ‘Educació Feminista’ ofereix una oferta formativa situada, específica per a cada centre i d’acord amb la demanda realitzada. Partim dels coneixements que el professorat té, per fer-los conscients i validar-los i a través de la reflexió i les experiències compartides per generar propostes que permetin transformar el centre i la comunitat educativa.  

Aquest acompanyament té per propòsit fer una revisió compartida de les pràctiques docents del centre per visualitzar els punts forts i febles i construir conjuntament una proposta que permeti avançar en la millora del centre i la comunitat educativa.

En aquest acompanyament hi trobareu:

  • Abordatge del currículum ocult a través de l’anàlisi crítica col·lectiva dels estereotips projectats de forma inconscient. 
  • Diversitat i estratègies d’apoderament de persones i grups en situació de desavantatge per raó de sexe-gènere, opció sexual, identitat de gènere, origen o funcionalitat des d’una perspectiva interseccional.

Tenint en compte que aquesta formació es basa en el partir de si, en què ens interpel·la en primera persona i en el fet que rema a contracorrent en una societat patriarcal, els processos de reflexió que origina en cada centre són d’una importància cabdal. La nostra pròpia transformació ens permet transformar.

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 

Equip formatiu

Mirta Lojo, Núria Solsona i altres membres del Grup de Treball ‘Educació feminista. Gènere i currículum’ de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Grup format per mestres i professorat de totes les etapes educatives (infantil, primària i secundària) perquè el tema que ens ocupa és transversal i perquè l’experiència docent de cada membre representa una oportunitat per a una anàlisi holística. Volem pensar plegades de manera crítica i fer propostes que ens portin cap a comunitats educatives sense violències ni jerarquies a través de l’educació feminista.

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres