Drets dels infants

Aquest projecte, realitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, neix amb la idea de fomentar la lectura i el diàleg sobre els seus drets amb els infants.

La selecció de llibres continguts en aquesta maleta consta de dos grans grups: documentals o informatius i de ficció. Cadascun d’ells és una eina perquè l’infant conegui una mica més un aspecte determinat dels seus drets, incidint en el seu desenvolupament personal i social.

Donar seguretat i protecció als infants és competència dels adults, però en el dia a dia veiem que aquesta norma es transgredeix contínuament. Poder llegir, mirar, sentir, pensar i parlar per construir un discurs propi democràtic, ser més solidari, empàtic, crític… és el repte que ens proposem amb aquesta selecció de llibres valents.

A l’hora d’agrupar les lectures ens hem basat en dos textos: la Declaració Universal dels Drets dels Infants de les Nacions Unides i la Convenció sobre els Drets dels Infants. Combinant aquests dos textos hem elaborat una declaració d’onze principis que organitzen les lectures proposades.