Recrea

RECREA és un projecte que té com a finalitat el reciclatge creatiu de materials fora d’ús i que facilita a les escoles recursos per a una activitat rica i transformadora, evita el malbaratament d’objectes i posa a l’abast noves possibilitats de comunicació i creativitat.

És també una proposta educativa, ecològica i econòmica que posa en relació el món de la cultura i de l’escola amb el món empresarial. Aquest treball dona com a resultat un rebost que recull productes no perfectes, objectes inicialment sense valor, sortits de les empreses i del món artesanal i que es posen a l’abast dels mestres.

Després d’un temps en el qual RECREA ha estat tancat, reprenem el projecte.

L’experiència d’aquests anys ens ha portat a fer canvis en la proposta actual. En aquesta nova fase, l’ús dels materials RECREA només s’adreça als mestres que hagin fet el curs de formació de la formadora, Mara Davoli, Educar en la creativitat. RECREA. Bellesa i invenció per a l’ús ètic i creatiu dels materials (ja tancat).

L’objectiu principal de RECREA és de caire formatiu. Vol fer una contribució a la formació crítica dels mestres i educadors a l’hora de treballar amb materials creatius que s’ofereixen als infants i joves a les escoles, instituts, tallers, esplais…

Ens agradaria ajudar a canviar la cultura de l’ús, de la despesa, potenciant el reaprofitament i dignificant qualsevol material.

Creiem que tot context és ric de recursos. Només falta reconèixer-los.

Voldríem que tota escola, tot territori sentís la necessitat de buscar els materials que cada context genera i crear així nous RECREA, generant una gran xarxa de centres, de coneixences, que es poden alimentar de materials, propostes i idees noves.

 

Propòsits:

  • Fomentar la cultura de la reutilització i el reciclatge, i reduir la producció de residus.
  • Promoure la creació artisticocultural amb materials singulars.
  • Presentar els materials del rebost com a suggeridors de possibilitats creatives no estereotipades.
  • Crear l’espai de magatzem per als materials que provenen de la indústria.
  • Crear la xarxa de complicitats per fer possible el projecte.
  • Difondre el projecte i l’organització.
  • Contribuir a la formació, la millora i l’actualització pedagògica dels professionals de l’educació.
  • Assessorament tècnic, artístic, estètic i pedagògic.

 

Aquest projecte té el suport de: