Reportatge. La xarxa d’escoles públiques de Reus

Formada per 21 escoles amb característiques diferents però que comparteixen uns principis comuns que les defineixen, la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus (XEPR) va néixer de la necessitat i la voluntat de millora col·lectiva, de voler caminar plegats, compartint dubtes, reptes, esforços i coneixements.

Text de David Roco Alafont
Mestre, llicenciat en Història
i Ciències de la Música, i director
de l’escola Prat de la Riba de Reus

Nombroses evidències indiquen que el treball en xarxa entre centres educatius genera una millora en els resultats d’aprenentatge de l’alumnat i en el desenvolupament professional dels mestres. I si la xarxa està formada per totes les escoles públiques d’una ciutat? L’impacte es multiplica. Surt dels murs de l’àmbit escolar i la seva ona expansiva arriba a tots els racons de la ciutat, per fer-la més educadora, amb tot el que això implica. I si la xarxa d’escoles públiques treballa en aliança o està en contacte constant amb l’Administració local? Es promou un tractament complet que contribueix a lluitar contra la segregació, millorar la inclusió i caminar cap a l’equitat educativa. I si cal fer front a un confinament i a una crisi sociosanitària i socioeconòmica com l’actual? Una xarxa et dona seguretat, suport mutu, optimització del treball i permet una gestió comuna dels recursos. Respostes ràpides i homogènies a situacions noves i sobtades.

Totes i tots formem part d’algun tipus de xarxa o fins i tot de moltes xarxes a la vegada. Grans xarxes institucionals, aliances entre centres educatius i altres agents externs, ecosistemes educatius, grups de treball, projectes, federacions, col·laboracions puntuals, xarxes grans, petites, verticals, assembleàries, formals, informals… L’aprenentatge és de naturalesa social. Es construeix activament per mitjà de la interacció, la negociació i la col·laboració amb els altres. Deixant de banda els objectius específics de cada una, el que tenen en comú és que comparteixen coneixements, i sempre que fem això, ens enriquim personalment i professionalment.

La XEPR ha estat creada i impulsada per totes les escoles públiques de Reus. Són 21 centres educatius de diferents complexitats, tipologies i mides. La XEPR és una xarxa assembleària i horitzontal. Neix amb la voluntat d’empoderar els centres, d’enfortir els vincles entre les escoles i consolidar el model educatiu públic com a referent del model educatiu que volem a la nostra ciutat.

Tal com recull el manifest fundacional, les escoles que en formen part treballen per fer realitat una educació pública de qualitat. Escoles obertes a tothom, sense restriccions de cap mena, que consideren la diversitat com una riquesa i un recurs, que mantenen les expectatives elevades pel que fa a les possibilitats de cada un dels alumnes i dediquen els recursos necessaris a aconseguir aquest objectiu.

Es tracta de centres educatius que busquen millorar les pràctiques de la comunitat educativa des de la ferma voluntat de contribuir a la millora de la societat. L’educació pública ha d’esdevenir un motor de canvi i transformació. Defensen una educació inclusiva, que acull i ajuda a tothom en el procés de construcció del coneixement, sobretot dels més vulnerables.

La unió fa la força
Les escoles públiques de la ciutat de Reus fa anys que treballen unides en l’anomenada Junta de Direccions, on es reuneixen de manera periòdica per compartir reptes i preocupacions que afecten l’escola pública de la ciutat. La Junta està formada per totes les direccions de les escoles públiques i té representació al Consell Escolar Municipal, a la Comissió de Garanties d’Admissió i a la Junta Territorial de Direccions.

La primera acció com a XEPR va ser llançar una campanya conjunta de portes obertes i preinscripció. Amb el lema «Obre les portes, viu la pública», per primera vegada les escoles públiques de Reus unien esforços per donar a conèixer els projectes educatius, les instal·lacions i tots els altres principis i valors que les caracteritzen.

Totes les escoles de la XEPR han compartit un interès comú i uns objectius clarament definits. Per treballar sobre aquests objectius cal adquirir un compromís. Sistematitzar un calendari de reunions i actuacions que implica oferir temps i recursos pel bé comú.

Una de les primeres accions va ser l’organització del Debat Territorial del Primer Congrés d’Escola Pública a Reus. Al debat hi van participar prop de 150 docents, famílies i representants de l’Administració pública per reflexionar sobre la inclusió i l’equitat al Sistema Educatiu Públic. Un espai on compartir necessitats, realitats i accions relacionades amb l’educació, i establir les bases per fer un canvi de mirada.

Amb la XEPR es va fer front a la incertesa del confinament treballant conjuntament per donar resposta a les necessitats dels infants i les famílies de la ciutat. La xarxa va permetre optimitzar el treball, llençar campanyes conjuntes, oferir seguretat, facilitar la coordinació amb l’Administració local i gestionar de manera comuna els recursos.

Un any ple d’iniciatives
La Xarxa també ha dut a terme projectes com «Una escola, un parc», ha participat en diferents ponències i ha organitzat la primera assemblea de la XEPR, on van poder participar molts docents de les diferents escoles de la ciutat. A partir de la primera assemblea es van definir els objectius anuals i es va crear un equip impulsor de mestres representants de cada escola que es reuneixen regularment per concretar i portar a terme les accions necessàries per assolir els objectius.

Un any de xarxa ha donat la possibilitat de donar resposta de manera comuna a les necessitats de la ciutat, transformar el sistema i continuar avançant per fer de l’escola pública una institució de referència per a la ciutadania.

Representants de les diverses escoles públiques de Reus es reuneixen periòdicament per compartir reptes i preocupacions. © Arxiu David Roco.

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!