400 persones: un punt de partida essencial per millorar el 0-3

El passat 17 de febrer l’Associació de mestres Rosa Sensat va convocar a professionals de l’educació a una trobada per revisar el Decret 282/06 que regula el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. 

Les sales plenes de mestres amb energia i convicció per parlar del decret i les seves condicions. Un escenari que va convertir aquest dia en un punt de partida molt necessari per poder imaginar i dissenyar plegades una nova proposta de regulació i normativa amb el clar objectiu de fer-la arribar al Departament d’educació. 

Després d’escoltar i recollir tot el que va sorgir del treball en petits grups, el grup impulsor de la jornada, vam prendre el compromís amb totes les persones assistents, de ser la veu de totes i no deixar de moure’ns per garantir unes condicions dignes per l’etapa d’educació infantil, concretament del primer cicle que és el que regula l’esmentat decret a debat. Amb aquesta idea seguim treballant en la redacció d’un document que reculli tot el que es va posar damunt la taula. 

Sense entrar en massa profunditat en fer un relat històric de les escoles bressol, volem prendre consciència d’on venim, per poder entendre i valorar la situació actual. Han passat ja molts anys d’aquelles primeres escoles bressol fonamentalment assistencials que depenien de Benestar Social on l’objectiu únic era que els infants estiguessin ben atesos, deixant de banda qualsevol aspecte educatiu. Només el treball persistent de persones que van defensar que en els primers anys és donen moltes oportunitats d’aprenentatge va fer possible que es generessin canvis substancials, però, malauradament insuficients, com insuficients segueixen essent avui dia.  

El 7 de febrer del 2023 es va publicar el currículum d’educació infantil que ordena els ensenyaments dels zero als sis anys com una etapa educativa única, amb identitat pròpia i amb intencionalitat educativa. Un currículum que demana reflexió i treball en equip, que demana atendre els ritmes individuals dels infants, que requereix una formació continuada per actualitzar-se en les noves propostes pedagògiques, metodològiques, didàctiques i organitzatives, que posa una especial atenció a l’educació inclusiva, que proposa una avaluació basada en l’observació i la documentació, que ajuda els infants a desenvolupar competències específiques, en definitiva un currículum que necessita una normativa alineada amb l’acció educativa que proposa.

Però és evident que les escoles bressol, tal com estan organitzades i pensades avui dia, no poden donar resposta a aquest currículum. Amb un decret obsolet i allunyat de la realitat actual és realment complicat poder garantir l’atenció que mereix l’etapa i la millor prova és el recull de necessitats i neguits que va sortir dels diferents grups de treball de la jornada:

  • Una condició d’universalitat a l’etapa 03. Tots els infants han de tenir el dret de poder accedir a una plaça educativa. 
  • Ràtios que permetin una atenció més individualitzada als infants.
  • Personal qualificat per atendre les necessitats específiques.
  • La revisió dels espais i les seves condicions.
  • Sortir de la idea de l’escola bressol com a servei de conciliació familiar amb un calendari i horaris en la línia de la resta d’etapes educatives. 
  • El dret a la formació continuada de qualitat.
  • Un marc legal en les titulacions i condicions laborals de les professionals que faci acabar les desigualtats.
  • Horaris de mestres i educadores que afavoreixen el debat pedagògic dels equips.
  • Una definició del model de gestió de les escoles bressol.

Seguir reivindicant aquestes qüestions és necessari per defensar una educació de qualitat al 0-3 i aquest és l’objectiu de totes les que vivim aquesta etapa. Per això, des del grup impulsor i l’Associació de mestres Rosa Sensat, hem demanat la col·laboració d’altres grups, entitats i agrupaments que també volen un canvi al 0-3. Compartim un objectiu prou important per a donar-nos la mà i ser conscients que juntes som més fortes. 

Nosaltres, seguim amb el compromís ferm que vam prendre el 17 de febrer, treballant en la redacció d’una proposta de Decret i ens emplacem a la propera tardor per poder presentar-la i seguir aprofundint amb la veu de totes les mestres i educadores vinculades la 0-3. 

 

Grup impulsor per a la revisió del Decret 282/2006: Lidia Ferrer, Natàlia Grifé, Eva Jansà, Maria Rovira, Eva Sargatal, Annia Vilaró, Maria Vinuesa i Berta Vila.

 

Un bri d’esperança davant el malestar i l’esgotament en el 0-3

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!