BESCAT, Biblioteques escolars de Catalunya, en xarxa.

Que la lectura és la base de qualsevol aprenentatge és indiscutible, i l’argument que hi ha darrere de la importància del treball en xarxa també és prou conegut. Però molt sovint ens oblidem de compartir allò que fem: compartir recursos, experiències, materials i idees, per posar-ho al servei de la comunitat educativa. L’«això és meu», disculpeu, ja no toca, i hauria de començar a caure en desús si allò que defensem és una escola pública, compensadora de desigualtats i que afavoreixi la igualtat d’oportunitats. 

Amb aquesta idea va sorgir el BESCAT, el nou Nodes creat pel Programa biblioteca escolar «puntedu» del Departament d’Educació: un espai que vol aglutinar notícies i informacions rellevants entorn de la biblioteca escolar, i les experiències i bones pràctiques dutes a terme a les biblioteques dels centres educatius; un espai que vol fer més accessibles els diferents materials de formació (disponibles en obert i per a tothom) i documents força interessants sobre la biblioteca escolar, com el Pla de Lectura de Centre, el projecte de biblioteca o l’aplicació de gestió bibliotecària ePèrgam.

A partir d’un senzill formulari els centres poden fer arribar les seves experiències per tal d’obtenir un segell de bones pràctiques segons cinc línies de contingut. Aquestes línies, recollides a la FIC BENR Biblioteca escolar: nous reptes a partir de la proposta de la Biblio(r)evolució de la Fundació Jaume Bofill, són les següents: 

  • Línia 1: La biblioteca escolar com a agent de canvi i innovació.
  • Línia 2: La biblioteca escolar com a agent d’equitat, participació i cohesió de la comunitat educativa.
  • Línia 3: La biblioteca escolar com a agent dinamitzador cultural del centre.
  • Línia 4: La biblioteca escolar com a laboratori per liderar i promoure un centre lector.
  • Línia 5: La biblioteca escolar com a agent d’impuls i participació activa a la cultura digital.

Aquest segell vol donar valor i visibilitat a la bona feina que es fa des de la biblioteca escolar del centre, però també permet als centres prendre consciència de les potencialitats, dels aspectes que es poden millorar o reforçar i del context i la realitat en què es troba la biblioteca escolar del centre en qüestió.

El BESCAT ofereix l’apartat «comunitat», on s’hi poden trobar diferents nodes. Aquests nodes són espais on es poden intercanviar idees, materials o reflexions, amb l’objectiu de promoure la participació de tota la comunitat educativa entorn de certes qüestions:

  • Com ha de ser la relació entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública? 
  • Què es fa o què es vol fer des dels diferents seminaris i grups de treball de biblioteques escolars?
  • Com fer o per a què serveix el Pla de Lectura de Centre?
  • Per què ens pot ser útil tenir un projecte de biblioteca? 

 

A més, hi ha dos nodes específics, destinats als coordinadors de les biblioteques de centres d’infantil i primària i als coordinadors de les biblioteques dels centres de secundària, respectivament. 

Una eina que també es vol potenciar des del BESCAT és la sinapsi Al voltant de la lectura. La sinapsi recull les notícies que publiquen els centres educatius catalans a les seves pàgines web, fa visible la major part de la feina desenvolupada pels centres i busca promoure sinergies entre ells. En definitiva, es tracta de conèixer bones pràctiques i bons centres, fer xarxa i potser, fins i tot, trobar punts en comú que ens permetin treballar plegats en futurs projectes.

L’eix vertebrador de tot aquest portal, així com la seva estructura, té molt a veure amb la formació interna de centre Biblioteca escolar: nous reptes. A l’apartat de Nous reptes del BESCAT es poden trobar tots els materials que es deriven d’aquesta formació. 

També podem veure un mapa de les biblioteques escolars de Catalunya, on apareixen geolocalitzats els centres que tenen ePèrgam i/o que tenen web o blog de la biblioteca escolar.

En aquesta mateixa pàgina podem accedir als espais web de diferents col·lectius que treballen activament per les biblioteques escolars i el foment de la lectura. Alguns d’ells són el ClijCat, la biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, el Grup de treball de biblioteques escolars del COBDC, GRETEL, Bibliomèdia, la Fundació Jaume Bofill, etc.

És indiscutible la importància que hi hagi una persona responsable de la biblioteca dels centres que vetlli per un projecte comú i el lideri, un projecte que ha de ser de centre i on la lectura sigui el centre de l’aprenentatge. Aquesta responsabilitat, que ha de ser compartida, ha de donar-se a tres nivells (1): una responsabilitat institucional i de les administracions, una responsabilitat d’equip (de centre, intercentres, amb plans de formació de zona) i una responsabilitat individual i personal. Totes elles han d’interrelacionar-se, estar equilibrades i compensades per tal de poder establir un engranatge que es mogui i pugui avançar. I aquesta és, justament, la pretensió del BESCAT: ser un punt de trobada per a les biblioteques escolars de Catalunya, perquè puguin estar una mica més en xarxa.

Dani Espresate Romero 

Programa biblioteca escolar «puntedu» del Departament d’Educació

 

(1) Blanch, S., Careta, A., Gimeno, X., et al. (2019) Presentació del la Formació de Postgrau la Cura en l’Acompanyament. Espai BES, Barcelona.

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!