Comunicat sobre la decisió d’obertura d’infantil fins als 6 anys

Amb la publicació del Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat, elaborat per la Generalitat de Catalunya, pensem que, en el marc educatiu en general, els principis de la fase de desconfinament gradual estan poc clars, com també els enunciats del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, publicat el 28 d’abril de 2020. Es necessita establir un marc d’acció precís i directe per tal d’actuar amb rigor, consciència i responent a les directrius configurades pels mateixos experts en l’àmbit de la salut i l’educació. Per tant, i atenent a la casuística actual, pensem que és una greu irresponsabilitat que les famílies amb infants de l’etapa 0-6 tinguin l’opció de poder acudir a les escoles d’educació infantil. 

Exposem per què aquesta decisió afecta l’infant des de diferents vessants:

La salut d’infants i mestres. El fet que el focus d’infecció no estigui controlat i que no s’hagin efectuat tests massius al conjunt de la ciutadania implicarà recaure en l’arbitrarietat del virus. Sense mesures preventives, la possibilitat de rebrot de la COVID-19 és molt alta, amb elevades possibilitats de contagi interfamiliar, tant a les llars dels infants com a les de les mestres. Estem en un estat d’emergència que no ha finalitzat. 

La higiene de les escoles. En aquests moments convulsos, s’ha elaborat el document que fa referència als principis de la fase de desconfinament gradual aplicats als llocs de treball: Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. En aquest document s’explicita el marc d’acció dels treballadors en general. Ara bé, en cap cas s’ha desenvolupat un document on es mencionin les propostes higienicosanitàries que hem de tenir en compte per tractar la població infantil dins de les comunitats educatives.

L’economia de les famílies. No volem aprofundir, encara més, en l’escletxa social que provocarà aquesta crisi global. De forma que volem tornar a l’escola de manera igualitària i en les mateixes condicions per a tothom. És un greu error optar només per una part de la població i, a la vegada, no tenir en compte les famílies més vulnerables que no podrien justificar l’entrada dels seus fills a l’escola pel fet que un o els dos progenitors no treballen o que les famílies no necessiten desplaçament perquè estan teletreballant. No es pot parlar de conciliació familiar, sinó, en tot cas, laboral.

L’àmbit educatiu i pedagògic. L’educació infantil (llars d’infants i parvularis) és una etapa educativa amb un base pedagògica pensada i repensada perquè l’infant pugui experimentar i avançar en processos d’aprenentatge de qualitat. De manera que ens neguem a concebre l’ens educatiu en format de guarderia, ja que aquesta no és la funció del col·lectiu de mestres.

L’àmbit afectiu i emocional. El fet de guardar una distància d’un metre i mig entre infants i educadors impossibilitarà la nostra tasca educadora: acompanyar els processos educacionals dels infants, interactuar amb afecte, canvi de bolquers, acompanyar les emocions dels infants, entre d’altres factors on intervé el contacte humà que evoca l’escalf.

El dret de l’infant a la seguretat. Ha de ser i viure en un entorn segur. L’escola passa de ser l’espai de seguretat i confiança a un lloc on hi pot haver contagi i que no ofereix garanties d’estar sa.

En definitiva, creiem que el fet de tornar a l’escola a la Fase 2, i només l’etapa d’educació infantil, és un greu error, ja que s’impulsen les desigualtats sanitàries, higièniques, socials i econòmiques entre les diferents etapes educatives que regeixen el sistema d’educació formal del nostre país. I, nosaltres, els professionals de l’educació infantil, tenim la convicció que VOLEM TORNAR, però essent conscients que necessitem protocols d’actuació i mesures ben fonamentades en un document sòlid i ben analitzat que faci referència als principis de la fase de desconfinament gradual dels sectors educatius. 

És per això que demanem que les administracions considerin, i que tinguin especial rellevància, els aspectes següents: la seguretat, les precaucions, les garanties de salut i d’higiene, els riscos laborals, l’elaboració d’un pla de retrobament i d’acció educativa i, per últim, un pla d’acció per fer front a les futures desigualtats de la crisi actual. 

 

Revista In-fàn-ci-a de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!