Escola de Tardor

Ja podeu consultar les primeres formacions de la propera Escola de Tardor de Rosa Sensat!

 

 

 Els detalls de la vida quotidiana

Al llarg del dia es donen molts moments de vida quotidiana a l’Escola Bressol, ja sigui per tal de satisfer les necessitats bàsiques dels infants o bé per atendre demandes concretes fruit de l’espontaneïtat de cada un d’ells. Donar la importància que mereix a cada moment de vida quotidiana mostra els aprenentatges que s’hi veuen implícits, ja sigui de forma improvisada o bé preparada per un adult.

Formadores: Eva Sargatal Danés i Verónica Fernández

Etapa: Educació Infantil-Escola Bressol (0-3)

Lloc: Escola Bressol Virolet (Badalona)

Dates: 9 d’octubre al 4 de desembre de 2019

Més informació

 

 

La huella de lo efímero (format webinar, castellà)

Momentos que se desvanecen. En la escuela infantil se dan múltiples situaciones anecdóticas que pueden correr el riesgo de pasar completamente desapercibidas a la mirada del adulto. ¿Cómo podemos dar valor a lo efímero?

Formadora: Eva Sargatal Danés

Etapa: Educació Infantil-Escola Bressol (0-3)

Dates: 3 al 17 d’octubre

Moviment conscient, un camí per conèixer-nos millor 

Les escoles estan tranformant les seves pràctiques d’aula, afavorint espais més difersos, temps més flexibles i aprenentatges més signifcatius. Quin valor donem a l’educació a través del moviment? Seguim parlant d’Educació Física? El moviment i l’expressió corporal sovint són un dels aspectes més oblidats i que menys coneixem, però que disposa d’un gran potencial si hi posem la mirada adequeada i ho coneixem una mica més a fons.

En aquesta formació reflexionarem sobre les pràctiques actuals, i vivenciarem l’atenció i presència del nostre cos i moviment per tal de fer propostes signifcatives.

Formador: Aleix Vila Solà

Etapa: Educació Infantil i Primària

Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat  (Av. Drassanes, 3, Barcelona)

Dates: 26 d’octubre al 30 de novembre de 2019

Més informació

 

Eines socio-educatives per a la intervenció i prevenció del conflicte al centre educatiu

Els centres escolars són l’espai privilegiat per a la incorporació de la cultura de la pau, on infants i adolescents es socialitzen, aprenen valors i incorporen noves realitats, visualitzen nous models i a la vegada aprenen a participar i convertir-se en ciutadans.

La proposta de formació té com objectiu analitzar i donar eines de detecció-intervenció de les noves situacions de relació i socialització, en la qual els conflictes i/o violència que s’està donant en els espais educatius es converteix en una realitat dins d’un marc d’interdependència en el món dels infants i joves.

Formadora: Celia Premat Katz

Etapa: Educació Primària i Secundària

LLoc: Associació de Mestres Rosa Sensat  (Av. Drassanes, 3, Barcelona)

Dates: 10 al 26 de desembre de 2019

Més informació

 

 

Habitar el cos: moure’s per relacionar-se i aprendre

Es presentaran diferents propostes de treball pràctic amb el propi cos i en relació als altres, per conèixer-nos millor, per entendre els altres i per apropar el cos i el moviment per estar, per sentir, per aprendre, relacionar-nos, etc.

Aquest treball vindrà acompanyat de la reflexió grupal i individual com també de la teoria de la mà de referents que sustenten aquesta pràctica, sense deixar d’emmarcar-ho en el sí de l’escola i tots els elements que hi estan relacionats.

És important portar roba còmoda, una estoreta si és possible, i ganes d’experimentar!

Formadora: Gisela Colell Salarich

Etapa: Totes les etapes

Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat  (Av. Drassanes, 3, Barcelona)

Dates: 19 d’octubre al 30 de novembre de 2019

Més informació

 

Traiem la llengua dels manuals

Els vaivens metodològics qüestionen la necessitat dels llibres de text, que no són intrínsecament dolents, i partint d’ells es poden generar activitats potents que permetin fer servir la llengua per comunicar eficaçment i creativament.

Formador: Joan Bustos Prados

Etapa: Educació Secundària

Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat (Av. Drassanes, 3, Barcelona)

Dates: 5 d’octubre al 14 de desembre

Més informació

 

Els espais i els temps

Pensarem sobre la imatge que tenim de la infància, el què sabem sobre com s’aprèn, els escenaris que ho possibiliten, els temps que ho permeten, les actituds dels adults, els compromisos dels equips i tantes altres qüestions que puguin sorgir i que permetin argumentar allò que es vulgui portar a terme a l’escola.

Formadora: Lídia Esteban Ruiz

Etapa: Educació Infantil i Primària

Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat  (Av. Drassanes, 3, Barcelona)

Dates: 28 d’octubre al 2 de desembre de 2019

Més informació

 

Els projectes, les persones i els equips

Projectar, evolucionar o bé transformar són processos de construcció que parteixen d’una experiència i
de reflexions fruit del compromís que tenim els mestres amb la nostra professió. Projectar és una possibilitat que permet que ens movem dins de la contemporaneïtat tot compartint el repte d’avançar al ritme que es mou la societat.

Formadora: Lídia Esteban Ruiz

Etapa: Educació Infantil i Primària

Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat  (Av. Drassanes, 3, Barcelona)

Dates: 29 d’octubre al 3 de desembre

Més informació

 

Música: experiència compartida!

La música és als nens/es el que l’aigua és a la vida: força, creixement, moviment …i sobretot, sobretot emoció. Aquesta emoció la creem tots junts de manera inclusiva compartint-la amb els companys.

L’única manera d’aprendre és a través de l’experiència i la vivència ( neuroeducació ); dit d’una altra manera, a partir de la pràctica: escoltar, moure’s, cantar, tocar, crear, dansar… Aquesta pràctica neix de l’entusiasme i del gaudir de la música.

Formadora: Montse Dulcet Valls

Etapa: Educació Infantil-Escola Bressol (0-3)

Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat  (Av. Drassanes, 3, Barcelona)

Dates: 2 d’octubre al 20 de novembre de 2019

Més informació

 

L’espai com a mosaic

L’escola s’obre als espais exteriors, al barri, a l’entorn… Parem atenció també a l’espai de refència per no perdre’ns en la inmensitat i acompanyar aquesta obertura al món amb seguretat.

Com organitzem l’estança per cobrir les necessitats físiques i emocionals particulars dels infants? Vetllem perquè sigui un lloc on sentir-se acollit, cuidat i observat? Quins espais dins l’espai? Oferim oportunitats als infants on puguin desenvolupar-se a nivell afectiu, motriu, comunicatiu, cognitiu i social? Repensem l’estança com a lloc de vida posant al centre a l’infant.

Formadora: Sara Gómez Valverde

Etapa: Educació Infantil

Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat  (Av. Drassanes, 3, Barcelona)

Dates: 6 al 20 de novembre de 2019

Més informació

 

Emmirallar-se en el ritme de l’infant. Parlem d’autonomia i llibertat?

Conceptes bàsics i imprescindibles per entendre el creixement de l’infant. Però com l’acompanyem en la conquesta de l’autonomia i la llibertat? Quin paper juga la organització i els espais que habita dia a dia aquest infant? Estem preparats per a fer un acompanyament real, conscient i respectuós? Repensem la base per enfortir la qualitat que vivim en el nostre dia a dia a l’escola, i així donem sentit a totes les accions i situacions que oferim.

Formadora: Natàlia Grifé Sánchez

Etapa: Educació Infantil-Escola Bressol (0-3)

Lloc: Casa de la cultura (c. Torrentó, 22-24 3a planta, aula 4. Lloret de mar” Lloret de Mar

Dates: 10 al 26 d’octubre de 2019

Més informació

 

Més enllà de “la manipulació”: relflexions sobre la competència matemàtica

La matemàtica és un llenguatge més que permet als infants comprendre el món on viuen. Des de ben petits ja troben estratègies genuïnes per resoldre problemes vinculats amb tots els aspectes matemàtics amb una intel·ligència que ens demana a nosaltres, mestres, saber estar a l’altura per ajudar-los. La vida quotidiana de l’escola està plena d’oportunitats per poder afrontar aquest repte, i també podem imaginar com a través de materials i altres propostes i projectes podem preparar un context on recolzar la construcció d’aquesta competència sense artificis i amb significat.

Formador: Gino Ferri

Etapa: Educació Infantil i Primària

Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat (Av. Drassanes, 3, Barcelona)

Dates: 14 de desembre de 2019

Més informació

 

L’organització de la vida quotidiana a l’Escola Bressol: significats i potencialitats dels espais, materials i temps del dia a dia i contextos educatius

La formació vol aprofundir en els aspectes que caracteritzen la identitat de l’escola bressol: organització dels espais i dels temps del dia a dia, creació de contextos d’aprenentatge, observació i documentació, etc.  Una bona oportunitat per reflexionar sobre les condicions que afavoreixen la creació d’experiències educatives significatives que, alhora, responguin al dret dels infants d’accés a una educació de qualitat des dels 0 anys.

Formador: Gino Ferri

Etapa: Educació Infantil i Primària

LlocLlar d’infats El Rajolet (Carrer Sant Sebastià, 45, 17178 Les Preses, Girona)

Dates: 1 d’octubre al 17 de desembre de 2019

Més informació