Educació en valors i emocions des de l’Art: oportunitats i reptes de l’educació per a la justícia global en el context COVID-19

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2021-22

Aquesta proposta formativa consisteix en 5 tallers on es reflexionarà al voltant de com acompanyar i atendre aspectes directament relacionats amb l’educació emocional a través de diferents propostes artístiques i remarcant la creativitat com a element essencial de l’aprenentatge. L’objectiu és oferir estratègies creatives per treballar possibles conseqüències de la situació d’emergència sanitària i social en el context de la COVID-19 (distanciament social, la por, la pèrdua o el dol). Així mateix, introduirem l’educació per a la Justícia Global a l’aula, i parlarem de les oportunitats per fomentar les cures, la comunicació, l’educació emocional i els valors a través de l’art.

La metodologia que seguirem serà vivencial (en tant que incorporarà l’experiència tant si la formació és presencial com a distància), activa, reflexiva i permetrà elaborar teoria a partir de la mateixa pràctica. Té en compte tota una sèrie de mecanismes que s’han de posar en marxa i que tenen a veure amb l’estat del grup: mitjançant els tallers, generarem dinàmiques de cohesió, participació i transferència al centre. Treballarem des de la metodologia de Creart en la qual posem en joc les emocions i l’experiència per fer que l’aprenentatge sigui especialment significatiu.

 

Sol·licita la formació

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

 

Equip formatiu

Carol Pujadas

Directora de l’Associació Creart. És tècnica d’educació en l’àmbit de la cooperació internacional. Acompanya mestres, educadors/es i infants des de l’educació en valors, per fomentar des dels processos artístics i creatius a conèixer el món i comprometre-s’hi  per a millorar-lo des de la justícia global.

 

Chené Gómez

Director i educador artístic de l’Associació Creart. Llicenciat en Belles Arts (Universitat de Granada) i professor de l’Escola d’Estiu d’Elisava, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona. Educador, artista i il·lustrador.

 


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’ccompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres