Relació i comunicació amb les famílies a l’escola bressol

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

La relació amb les famílies basada en l’acompanyament, el diàleg, el compromís, l’escolta, la participació i la confiança mútua

 

La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats democràtiques, és un procés que es construeix col·lectivament. L’escola bressol ha de crear i fomentar un clima adequat d’enteniment i de col·laboració amb les famílies, per tal que puguin percebre que són importants dins l’escola, que s’escolta la seva veu, se la té en compte i, que, per tant, ambdós contextos són igual d’importants en el desenvolupament harmònic de l’infant. 

La proposta formativa pretén ser un espai de reflexió per a poder aprofundir sobre com acollim, escoltem, acompanyem i ens comuniquem amb les famílies dins el dia a dia de l’escola bressol. Amb l’acompanyament, reflexionarem sobre el dret de les famílies a poder participar i formar part del centre. 

 

Objectius proposats:

  • Reflexionar al voltant de les relacions amb les famílies: participació  en la vida quotidiana.
  • Facilitar eines de  comunicació amb les famílies.
  • Oferir diàleg, escolta i la confiança mútua.
  • Acollir infants i famílies.
  • Reflexionar sobre l’organització d’espais i temps per a les famílies.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatiu de les escoles bressol.

 

Continguts:

  • Les relacions amb les famílies: participació  en la vida quotidiana.
  • Eines de comunicació amb les famílies.
  • Diàleg, escolta i la confiança mútua.
  • Acollida d’infants i famílies.
  • Organització d’espais i temps per a les famílies.

 

Avaluació:

L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. 

Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació:

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda

Sol·licita la formació

 

Equip formatiu

Eva Sargatal

Mestra d’educació infantil i postgrau d’aprofundiment en primera infància a la UB. Més de 18 anys d’experiència com a educadora d’escola bressol. Formadora i assessora pedagògica. Directora de la revista Infància.

 

Natàlia GriféMestra de la LLIM Lola Anglada de Lloret de Mar. Formadora d’equips educatius i de futurs mestres a la UdG, com a professora dels estudis de GMEI.

 

Marta Martínez

Mestra d’educació Infantil. Educadora de Massatge Infantil certificada per la IAIM-AEMI. Doula. Experiència com a mestra d’escola bressol, com a acompanyant d’infants i les seves famílies durant la primera infància en grups de criança. Formadora i assessora pedagògica d’equips educatius.

 

 Missi Casacuberta

Codirectora d’escola bressol a la Garrotxa i educadora en actiu amb 30 anys d’experiència, una feina que l’apassiona i l’empeny a continuar lluitant en defensa del 0-3 i del seu potencial. Acompanyament pedagògic a equips educatius de centres del primer cicle d’educació infantil i membre del consell de redacció de la revista Infància de Rosa Sensat.

 

 Romina Perez 

Pedagoga especialitzada en primera infància, fent formació i assessorament a professionals, equips educatius i famílies. Màster oficial en educació per a la ciutadania i valors (UB) i postgrau en pedagogia de les diferències (FLACSO). Ha treballat com educadora d’escola bressol i  actualment està realitzant un doctorat en el programa d’Educació i Societat (UB), fent recerca sobre l’etapa 03, i formant-se en pedagogia pikleriana a Loczy, Budapest.

 

Ita Sànchez 

Mestra d’educació infantil. Màster en Neuroeducació a U-Manresa. Formació en Educació Viva i respectuosa i membre de la Xarxa d’Educació Infantil de Catalunya. Experiència en l’etapa 0-3 com a mestra, Coordinadora pedagògica i en aquests moments direcció d’escola bressol.

 

Montse Colomer

Mestra d’educació infantil i màster en trastorns de la comunicació i del llenguatge, vinculada al món de l’educació des de l’any 2001. Actualment, Directora d’una de les tres Escoles Bressol Municipals del municipi de Parets del Vallès, membre del consell de redacció de la revista infància i formadora d’equips educatius.

 

Annia Vilaró

Mestra d’educació infantil. Més de 18 d’experiència en l’etapa 0-3 com a mestra i directora d’escola bressol. Formadora i assessora pedagògica d’equips educatius i membre del consell de redacció de la revista Infància.

 


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres