L’adult com a acompanyant respectuós

Proposta d'acompanyament a centres
Quin és el paper de la persona educadora en relació amb el tracte amb l’infant?
Com podem aprofundir en una pedagogia plenament respectuosa amb els infants?
Com és la nostra comunicació amb els nens i nenes?

 

Tot projecte educatiu necessita tenir ben definit l’infant que acull. Al mateix temps que és de cabdal importància reflexionar sobre el paper de l’adult que acompanya a aquest infant en el seu desenvolupament, creixement i aprenentatge.

Quina hauria de ser l’actitud de l’adult en el dia a dia al costat dels infants? Com és la seva mirada vers l’infant? Quins criteris hauria de tenir en compte el seu paper d’acompanyant?

Reflexionar sobre els acords que anem establint en un concepte d’adult compartit és necessari a l’hora de construir un projecte pedagògic basat en l’acompanyament respectuós de l’infant; sabent que la nostra actitud determina plenament l’autonomia dels infants: “ Cada persona construeix la seva identitat segons la mirada de l’altre” Myrtha Chokler.

 El paper d’aquest adult serà important en la planificació d’escenaris, oferint espais i materials adequats a les demandes i necessitats de cada infant.  La funció d’acompanyant, respectant el temps de l’infant farà que els infants caminin cap a l’autonomia.

 

Objectius proposats:

 • Definir un concepte d’infant compartit i consensuat amb l’equip. 
 • Construir una imatge d’adult en coherència amb l’infant que veiem. 
 • Reflexionar sobre el paper de l’adult en el dia a dia al costat dels infants
 • Valorar com és el tracte amb l’infant, donant valor als gestos, la paraula, el tacte o la mirada; fent de cada situació un moment de qualitat. 
 • Valorar el temps en l’acompanyament respectuós.

 

A qui va dirigida la formació: 

Equips educatius  de les escoles bressol.

 

Continguts:

 • Concepte d’infant compartit
 • Concepte d’adult respectuós amb l’infant. 
 • Actitud de l’adult que acompanya a l’infant cap a l’autonomia.
 • El tracte amb l’infant.
 • L’adult i el respecte pel temps els infants.

 

Avaluació:  L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.   

Requisits certificació: Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres

Bibliografia

 • L’adult i el joc de l’infant Anna Tardos. Temes d’infància núm. 64. Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona, 2011.
 • El valor educatiu de les coses de cada dia. Montserrat Jubete (ed.) Col·lecció temes d’Infància, núm. 56. Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona, 2007.