El Punt de Lectura

Coordina: Assumpció Lisson

Col·laboren: Centre rural de documentació i experimentació Àngels Garriga de Mata a Saifores (Baix Penedès) i Màster d’Entorns d’ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. És un projecte impulsat per la Fundació Artur Martorell i l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

El Punt de Lectura es dedica especialment a impulsar el desenvolupament personal i social de mestres i alumnes a través de la lectura (narracions, contes, curts cinematogràfics i poesies) i el comentari de les novetats de llibres per a infants i joves, així com a determinar les possibilitats de lectura entre els lectors (tria per la qualitat literària, edat de lectura recomanada).

Objectius del projecte

  • Contribuir al foment de la lectura en un sentit ampli: la comunicació personal i amb els altres i la construcció de coneixements i actituds.
  • Aprofundir en la comprensió i l’expressió de coneixements, emocions, sentiments i desigs, tot analitzant les pràctiques actuals i fent propostes de millora.
  • Afavorir el desenvolupament intel·lectual, afectiu i social de la persona a través de la comunicació, l’expressió i la creació, és a dir, de la competència comunicativa (lingüística i audiovisual), a través de la lectura, l’escriptura i les interaccions orals.
  • Tenir en compte les possibilitats de comunicació i intercanvi, des de la biblioteca/mediateca, les entrevistes, els debats, l’explicació de contes i narracions, viscudes directament o presentades a través de mitjans de comunicació o plataformes d’Internet.
  • Desenvolupar progressivament la competència comunicativa en textos de més complexitat, en diferents suports i formats.

 

L’experiència i la participació dels responsables de la Biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Pau Raga i Amàlia Ramoneda, així com els serveis, els materials i les instal·lacions són la base per portar a terme aquest projecte.

El Punt de Lectura està organitzat en cinc grups de recerca i innovació on es fa una feina cooperativa de professorat de tots els nivells educatius, des d’infantil a universitari:

  • Biblioteca Escolar – Coordinació Rosa Securún
  • Competència Informacional – Coordinació Jordi Quintana
  • Competència Mediàtica – Coordinació Joan Ferrés
  • Desenvolupament Personal i Social – Coordinació Pere Darder i Assumpció Lisson
  • Llegir i escriure – Coordinació Artur Noguerol

 

Per demanar informació o participar en algun dels grups de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable d’aquell que t’interessa seguint aquest enllaç.

 

I si vols conèixer més sobre el grup, visita la seva pàgina web