Informacions

La revista Infància visita escoles del Maresme

El passat dissabte 1 de juny mestres i educadors vam visitar l’Escola Bressol Municipal de Cabrils i l’Escola Joan Coromines de Mataró. En ambdues escoles ens van rebre els equips educatius oferint-nos la història del trajecte reflexiu i pràctic que han portat a terme al llarg dels darrers anys.

Per a l’Escola Joan Coromines va ser essencial escoltar les necessitats del claustre i donar-hi resposta tot respectant-ne la diversitat. Des del lideratge del Consell de Direcció, es va variar l’organització del temps dels equips de mestres, incloent trobades pedagògiques i assessoraments amb formadors externs. L’objectiu era afavorir el sentiment de pertinença a l’equip educatiu, a partir de la confiança mútua, del compromís, del diàleg i la reflexió. És essencial l’acompanyament dels mestres per donar fermesa, per parlar de què passa a les aules, per preparar dinàmiques i maneres de fer amb les quals no tothom se sent segur, per ser al seu costat, fins que ho necessita.

També a l’Escola Bressol de Cabrils hi va haver un canvi de mirada, a partir de l’escolta als infants amb tots els sentits per entendre, o intentar comprendre, les complexitats que s’interrelacionen en el seu desenvolupament i creixement. Sota el lema Un canvi (im)possible, i amb les formacions de diferents experts, van anar canviant els arguments de com reconèixer i, per tant, conèixer els infants i quin és el paper de l’espai, el temps i l’adult.

Les escoles són el lloc on s’estableixen les relacions i els afectes. I aquest dissabte n’hi va haver un munt!

Agraïm als equips de mestres de l’Escola Bressol de Cabrils i de l’Escola Joan Coromines de Mataró la seva afable acollida i que compartissin amb tothom els seus interessants projectes.

 

L’Associació de Mestres Rosa Sensat
convoca el XXXIX Premi Marta Mata de Pedagogia

Bases 2019

  1. Els treballs presentats han de ser originals, inèdits, redactats en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol i realitzats per mestres o altres professionals de l’educació.
  2. Les obres han de fer referència a una experiència que comporti una millora de la pràctica educativa amb la finalitat de promoure, reconèixer i donar a conèixer el treball renovador de mestres, professors i altres educadors que, en equip o individualment, i a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica, contribueixin a la millora de l’educació i a enfortir la renovació pedagògica
  3. Les obres han de tenir una extensió màxima de 250.000 caràcters, amb espais inclosos. S’han de fer arribar per correu electrònic, en suport digital i tancats en format pdf a l’adreça publicacions@rosasensat.org. No s’acceptaran treballs en suport paper.
  4. El document ha d’anar acompanyat necessàriament d’un breu currículum de la persona o persones autores, on constin les dades de l’autor o autors: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte, nif i l’adreça de correu electrònic.
  1. La data màxima per al lliurament dels originals serà l’1 d’octubre de 2019.
  1. El jurat està constituït per persones vinculades a l’àmbit educatiu i que representen les institucions i entitats convocants.
  2. El jurat podrà declarar el Premi desert. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  3. L’Associació de Mestres Rosa Sensat publicarà l’obra en llengua catalana. En l’edició es farà constar el Premi amb el qual ha estat guardonada.
  4. El veredicte es farà públic el mes de novembre de 2019 i el Premi es lliurarà en el decurs d’un acte públic.
  5. La participació en el Premi comporta l’acceptació d’aquestes bases. El jurat resoldrà les qüestions no previstes.

 

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!