Plana oberta. De decrets va la cosa i al 0-3 diem prou!

Per al compliment del nou Decret 21/2023, d’ordenació dels ensenya­ments de l’educació infantil, abans cal una revisió urgent del Decret 282/2006, de requisits dels centres educatius dels 0 a 3 anys.

El 7 de febrer de 2023 es va aprovar el Decret 21/2023, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Disposar de noves lleis que afinin el sentit i significat de l’educa­ció a Catalunya sempre és una bona notícia. Aquest document, precisament, pretén donar una nova embranzida a l’educació infantil, parlant d’una única etapa i ampliant la mirada vers el valor de la quotidianitat en les accions que es duen a terme en l’educació dels infants fins als 6 anys.

El preàmbul d’aquest Decret destaca que «l’educació infantil és la primera etapa educativa i una de les més importants del sistema. Amb l’objectiu d’avançar en la millora del nostre model educatiu, cal destacar que es fonamenta en un currículum competencial, amb propostes que permeten una mirada global i adequades a la realitat de cada infant i de cada context educatiu».
Interpretar una nova llei educativa no és una tasca senzilla si el que es pretén és la millora educativa global. I la formació en equip i la reflexió compartida són eines imprescindibles per aconseguir deixar l’empremta de la Llei en cada projecte educatiu i alhora en les pràctiques quotidianes.

Gairebé un any després, sembla que es van despertant les accions formatives que s’ofereixen des del Departament d’Educació i en les quals hem pogut col·laborar des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

A Catalunya sabem, però, que la realitat organitzativa dels centres educatius 0-6 anys és extremadament diversa, entre el primer i el segon cicle. I aquesta fragmentació ve provocada, sobretot, per les lleis que regulen els requisits de cada cicle.

Al primer cicle, el Decret 282/2006, de 4 de juliol, regula les condicions relatives a les professionals i els espais necessaris per impartir aquest cicle. Un decret que és el document de referència legal a Catalunya des de fa més de disset anys i del qual mai s’ha fet cap revisió en profunditat.

I és aquí on arriba el xoc més brutal que pot patir l’educació catalana als centres educatius de primer cicle.

Aquest Decret de 2006 parla en el preàmbul de qualitat educativa: «A Catalunya es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials. Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre els quals el dret a l’educació, un dret que el Govern ha de garantir d’acord amb els principis establerts per la Convenció dels drets de l’infant i la legislació vigent en aquesta matèria. Perquè tothom qui vulgui pugui exercir efectivament aquest dret universal, cal que la xarxa pública posi a l’abast de tota la població el primer cicle de l’educació infantil en condicions de qualitat».

«Condicions de qualitat» a les escoles bressol? La realitat és que les escoles bressol catalanes que s’organitzen seguint els requisits mínims del Decret 282/2006 no poden garantir la qualitat educativa ni tampoc els drets dels infants!

I dir-ho en veu alta des de la revista Infància i des de l’Asso­ciació de Mestres Rosa Sensat es fa més necessari que mai, per tal que unim esforços perquè mestres i educadores no es sentin soles en una lluita que ara va d’ajuntaments, de pobles i de ciutats, quan el canvi –i la millora– hauria de partir del Departament d’Educació.

Només llavors serà possible vetllar pel compliment del nou Decret curricular. Però abans cal una revisió urgent del Decret de requisits dels centres educatius dels 0 a 3 anys.

La Llei de 2023 s’ha de poder donar la mà amb la Llei de 2006 i ara mateix això és inviable a les escoles bressol, sobretot pel que fa al nombre i qualificació dels professionals (article 11), el nombre màxim d’infants per grup (article 12) i els requisits d’espais i instal·la­cions (article 13).

Disposar d’espais més grans que el que estableix la Llei, gaudir de parella educativa o d’una reducció de ràtios, no poden ser privilegis d’unes poques escoles bressol, sinó drets de tots els infants escolaritzats en els centres educatius catalans.

Les escoles bressol estan en rebel·lia. Ho podem veure a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i sobretot en les expressions d’impotència de les mestres que pateixen dia a dia la situació de vulnerabilitat que provoquen aquestes condicions professionals.

Avui dia col·lectius diversos de professionals manifesten el malestar que provoca aquesta regulació i ho fan saber als carrers, als plens municipals i a les xarxes socials. Cridar ben fort a fora és més necessari que mai, però fem-ho en equip, com a col·lectiu de mestres i educadores del 0-3, perquè sempre hem sabut dir que el 0-3 existeix, malgrat que poques lleis el vulguin veure.
Des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat obrim la porta a totes les mestres d’escola bressol que vulguin ser-hi per sumar, per multiplicar i per defensar els drets dels infants.

Així doncs, posem fil a l’agulla, ja cal que la revisió del Decret 282/2006 esdevingui una realitat perquè el nou Decret 21/2023 tingui sentit.

Si no, tot és fum…, com sempre quan parlem del 0-3.

Eva Sargatal, mestra d’escola bressol.

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!