El programa de suport a la inclusió escolar de la Fundació Catalana Síndrome de Down

“Treballar plegats per una escola inclusiva i un món amb el ple assoliment dels drets dels infants en situació de discapacitat intel·lectual com la síndrome de Down”

L’escola inclusiva és un dret. Així ho determinen les Nacions Unides amb la Convenció sobre els drets de les persones en situació de discapacitat i l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. A Catalunya, el NOU DECRET 150/2017 DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU especifica que les persones en situació de discapacitat han de poder accedir a una educació inclusiva, de qualitat, gratuïta, en igualtat de condicions i amb oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida.

Segons fons del Departament d’Educació, a Catalunya hi ha actualment prop de 30.000 infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). D’aquests, el 80% assisteixen a l’escola ordinària. Així ho constata L’educació inclusiva a Catalunya, un informe elaborat pel Síndic de Greuges en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar. Segons el Diari de l’Educació, la principal conclusió és que, malgrat que el decret 150/2017, d’escola inclusiva, va introduir un nou marc jurídic, el canvi de paradigma que havia de provocar en el sistema educatiu no s’ha donat. Així i tot, valorem positivament la creació de les Taules de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu (TaPSEI).

Per contribuir a fer possible aquest objectiu, la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) va crear el Servei d’Inclusió Escolar amb la missió de contribuir a la implementació d’uns sistemes educatius inclusius de qualitat per l’alumnat en situació de discapacitat intel·lectual, com la síndrome de Down (SD).

Volem posar a l’abast de les  professionals de l’educació o de l’àmbit educatiu el nostre coneixement, oferint el Programa de Suport a la Inclusió Escolar (PSIE), amb activitats de formació, assessorament i conscienciació.

Prova pilot a Manresa

Durant l’any 2021, vàrem portar a terme conjuntament amb l’Escola La Font (Manresa) la prova pilot del PSIE.  El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Escola la Font recull com a tret diferencial i característic la mirada envers la diversitat. La comunitat educativa sencera entén que la diversitat som tothom, i ningú queda exclòs quan el que es pretén és aprofundir i millorar en la individualització dels aprenentatges. Per tot això, consultant el PEC de l’Escola la Font es veuran redactades idees com el dret a l’educació per a tothom, la convivència democràtica i, molt especialment, el dret de l’aprenentatge cooperatiu i el valor de la inclusió com a fets intrínsecs a l’escola.

Tot i disposar de recursos d’atenció a la diversitat i formar als professionals de l’escola en aquest canvi de paradigma, la quotidianitat i el fet que els equips docents siguin molt grans, dificulten la presa de consciència i el treball en equip. Per això, són importants els processos de formació com el promogut per la FCSD, que doten a tot l’equip, d’una complicitat i d’una capacitat reflexiva, molt necessàries per gestionar les situacions del moment, que solen ser complicades.

L’objectiu d’aquesta formació no va ser conscienciar exclusivament al mestre de referència d’aquell infant, com s’ha fet fins ara, sinó construir plegats una formació dirigida a totes les professionals, que per poc contacte que tinguin amb l’infant, incideixen en l’adquisició dels seus aprenentatges i desenvolupament personal.

La suma de la voluntat d’un centre educatiu públic amb vocació de servei de qualitat i d’una fundació amb un equip interdisciplinari format en inclusió i capacitat per empoderar els professionals educatius provoquen, doncs, canvis significatius en els entorns d’aprenentatge derivats de la millora de les capacitats reflexives. Aquests canvis redunden en una educació de qualitat per a tothom.

El Programa de Suport a la Inclusió Escolar (PSIE)

Actualment, des del Servei d’Inclusió Escolar de la FCSD estem oferint el Programa de Suport a la Inclusió Escolar (PSIE). 

Objectius

Què oferim?

Oferim una Formació adreçada a les professionals de l’àmbit educatiu que tenen infants amb la síndrome de Down. El programa de suport a la inclusió escolar és un programa dissenyat en format telemàtic i que està format per quatre eixos principals:

  • Formació i reflexió conjunta en processos d’inclusió: Oferim sessions teòriques de formació grupal a les professionals de l’àmbit educatiu.
  • Càpsules de coneixement sobre la SD: Oferim a les professionals de l’àmbit educatiu càpsules audiovisuals sobre diferents temàtiques de la síndrome de Down.
  • Acompanyament: Oferim assessorament pràctic a les professionals de l’àmbit educatiu (discussió de casos) per tal de poder compartir i buscar solucions conjuntes en casos concrets amb la síndrome de Down.
  • Conscienciació: Oferim al centre la possibilitat de realitzar un treball conjunt amb l’Assemblea Drets Humans Montserrat Trueta de la Fundació Catalana Síndrome de Down, coordinant accions de conscienciació centrades en el projecte En el dia a dia, com tu i la convenció (on queden recollits els drets de les persones en situació de discapacitat).

 

D’altra banda us recomanem també el curs Aula Oberta: La inclusió escolar dels infants amb la síndrome de Down

Per a més informació podeu contactar:inclusioescolar@fcsd.org

 

Artur Fernández i Evangelista (Coordinador del Servei d’Inclusió Escolar FSCD)
Lluís Cano Herrera (Exdirector de l’Escola La Font)
Carol Stok Solernou (Assessora del Servei d’Inclusió Escolar FCSD)

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!