Introducció a l’anàlisi de la literatura juvenil: de Robinson Crusoe a Harry Potter, de primària a secundària

Preu:

30,00 

Preu soci/sòcia

75,00 

Preu general

Preu soci/sòcia

30,00 

Preu general

75,00 
Finalitzat

Etapa educativa: Educació Primària i Educació Secundària
Franja horària: Dijous de 18h a 20h.  18 i 25 de gener | 1,8,15,22 i 29 de febrer | 7 de març
Total: 20 hores ( 16h + 4h de treball personal)
Modalitat: A distància


La proposta parteix d’una voluntat d’anàlisi del fons existent a cada biblioteca d’aula i, per extensió, a la biblioteca escolar. Aquesta anàlisi s’efectuarà a partir d’un instrument que permetrà una diagnosi, així com una selecció de llibres; i d’un seguit de llibres que el mestre o la mestra trobarà en una capsa dissenyada per a aquesta tasca. 

D’aquests materials se’n poden dissenyar tants lots com siguin necessaris per als centres de recursos de Catalunya els quals, d’una manera o l’altra, seran els que gestionaran l’ús del material proposat, així com els períodes de temps necessaris per a posar-los en pràctica. 

Aquesta formació se centra especialment en dos punts de l’àmbit de la biblioteca i de la mediació: 

 • La formació en l’anàlisi dels fons propis de la biblioteca. 
 • L’adquisició d’activitats de mediació lectora d’acord amb les darreres didàctiques. 

És per això que el curs no només té per voluntat l’anàlisi d’aquest fons sinó que, a més, com a resultat d’aquest procés es buscaran estratègies de promoció i difusió lectora associats a aquest fons. Estratègies que permetin tenir una nova mirada sobre l’acte de la mediació lectora a fi d’oferir dinàmiques més adequades a les noves mirades del mediador, persona que esdevé clau per a l’acostament a la lectura com un procés plaent i de llarga durada. 

Aquesta activitat es podrà desenvolupar tant en escoles d’educació primària, tot i que si es creu adequat es poden fer extensions del material per atendre les biblioteques dels instituts d’educació secundària. Només cal adaptar el material proposat al nivell de l’usuari. 

 

Objectius 

 • Analitzar els fons de les biblioteques d’aula i escolars de forma sistemàtica i holística. 
 • Orientar l’adquisició o esporga de fons seguint unes pautes concretes a fi de tenir una biblioteca ben dotada, que doni resposta a tot tipus de lector i necessitats pedagògiques. 
 • Oferir estratègies de promoció lectora, especialment en l’àmbit del gust per la lectura, d’acord amb les darreres mirades de la mediació. 
 • Donar un fons bàsic de títols sobre els quals construir i ampliar el fons de la biblioteca a fi de donar resposta a les necessitats de nous lectors que, molts d’ells, no troben resposta als seus interessos en les lectures que tenen a l’abast. 
 • Oferir una eina de reflexió i anàlisi del fons de les biblioteques a fi de desenvolupar un debat ric i obert a l’entorn de la biblioteca i la promoció de la lectura en el si del claustre.

 

Material 

 • Un lot diferent per a cada etapa i dissenyada per a l’anàlisi del fons. 
 • Una graella d’anàlisi del fons propi de la biblioteca. 
 • Exemplars de cada tipologia textual (vegeu pàgines següents) en els quals es classifiquen les diferents obres de la literatura infantil i juvenil, exemplars de referència obligada amb preferència per títols d’autoria catalana, i que han de permetre valorar el fons propi de cada biblioteca i l’adequació i diversitat proposada. 
 • Propostes d’activitats de promoció lectora, en l’àmbit del gust per llegir, presentats com a fitxes de fàcil seguiment i programació, per a cada un dels llibres inclosos en la selecció de la capsa. Cada fitxa contindrà els elements bàsics per a la seva programació, com són les competències, els sabers, els objectius, temporització, la descripció de l’activitat, les propostes d’avaluació, etc. Tot aquest material conformarà un dossier adequat a cada cicle. 
 • Material de consulta per a mestres, bibliotecaris i educadors, especialment llibres d’assaig sobre la lectura i la promoció lectura.
 • S’adjuntarà bibliografia completa i actualitzada de títols que poden ser adquirits per part de l’escola per a cada cicle escolar. Material que es pot utilitzar per adquirir i enriquir la biblioteca una vegada feta la diagnosi completa de les biblioteques.

 

Formador

Joan Portell

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UB i doctor en Didàctica de la la Llengua i la Literatura per la UAB. Actualment treballa com a professor associat en diferents universitats. La seva recerca s’ha centrat en els hàbits lectors en el si de la família, l’escola i la societat. Va coordinar, des del 2005, el programa Municipi Lector de difusió de la lectura. Té alguns títols publicats al respecte i col·labora amb la revista Faristol, de la que en fou director del 2005 al 2015.

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!