Preparació per al nivell superior C2 de català per a docents (60 hores amb tutoria)

Preu:

295,00 

Preu soci/sòcia

345,00 

Preu general

Preu soci/sòcia

295,00 

Preu general

345,00 
Finalitzat

Aquesta formació s’adreça a docents que volen preparar-se per aconseguir el nivell superior de llengua catalana i presentar-se a la prova corresponent del nivell C2.

El certificat de nivell superior de llengua catalana ha entrat a formar part dels requisits per exercir la docència al nostre país. Més enllà de l’imperatiu que això suposa i dels terminis que marqui el Departament d’Educació en relació amb l’obtenció del certificat, l’Associació de Mestres Rosa Sensat considera que cal entomar aquest repte com una oportunitat.

Amb una millor formació en l’àmbit lingüístic propi podem obtenir més eines per a contribuir en la formació completa de l’alumnat i, alhora, exercir amb més domini totes les tasques de disseny curricular de llengua i transversals. Si tens ganes de preparar aquest nivell amb nosaltres, de contribuir a la normalització lingüística i d’assolir coneixements que et permetin continuar aprenent la llengua durant tota la vida, potser ara és moment que posis fil a l’agulla! 

Requisits: Cal que les persones participants tinguin assolides les competències corresponents al nivell C1 de català. 

Total d’hores: 60 hores lectives + tutoria individual

 • La formació es realitzarà a distància, amb 20 sessions virtuals síncrones d’una hora i mitja de durada una durada total de 30 hores. La periodicitat de les trobades serà setmanal, d’octubre a abril, amb setmanes de descans on no hi haurà sessió (consulta el calendari complet unes línies més avall).
 • Paral·lelament, es preveu una dedicació personal addicional de mínim 30 hores, les quals corresponen a treball personal per a la realització de tasques que es consignaran i revisaran sessió rere sessió. Tanmateix, es preveu que els aprenents disposin d’un ampli ventall de tasques autocorrectives per complementar voluntàriament la formació i preparar millor la prova.
 • A més, cada participant tindrà accés a una tutoria personalitzada amb la formadora de 30 minuts de durada, que es preveu celebrar cap a la part final del curs.

Metodologia: A distància, en directe. Les sessions estaran formades per activitats participatives emprant les plataformes Moodle i Zoom. Es treballaran tant la matèria lingüística teòrica necessària per millorar l’ús del català i consolidar els continguts gramaticals, així com l’elaboració i estudi de diversos continguts textuals habituals del nivell C2 (taula rodona, article d’opinió, informe, ressenya d’un llibre, roda de premsa, apunts d’un blog, etc.). Quant a l’elaboració de textos, es treballarà especialment la capacitat de desenvolupament i sintetització de la informació i la capacitat de contrastació i valoració a partir del mateix punt de vista. Per tal de facilitar l’intercanvi d’informació entre l’alumnat, s’obriran xats per atendre possibles dubtes i reflexions.

Si no pots assistir en directe a alguna de les sessions, no pateixis. Les trobades quedaran enregistrades per a poder-ho visualitzar l’endemà de cada sessió.

Objectius:

 • Aprendre a utilitzar la llengua catalana adequadament, amb espontaneïtat, fluïdesa, precisió i correcció.
 • Distingir matisos subtils de significat en els àmbits públic, educatiu i professional i en situacions formals i complexes.
 • Orientar per a la preparació de les proves vigents del nivell de català C2, segons l’estructura oficial estipulada, basada en la distribució per àrees que ordena, combina i pondera les quatre habilitats lingüístiques per a les respectives avaluacions. 
 • Fomentar, compartir i encomanar la motivació envers l’ús d’una llengua útil, correcta i rica entre els docents.
 • Transferir les noves competències al treball diari dels docents, perquè siguin capaços d’exercir el rol de prescriptors d’una llengua de qualitat als seus destinataris i, alhora, per a assolir una millora en les capacitats dels dissenys curriculars.
 • Oferir pautes, eines i consells per a l’autoaprenentatge de la llengua durant tota la vida.
 • Contribuir al procés de normalització de la llengua catalana.

Continguts:

Àrea de comprensió lectora i expressió escrita

 1. Comprendre textos diversos i manipular-los, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los a un nou tipus de text, a una determinada estructura, a uns nous destinataris, a una nova funció comunicativa o a un nou registre, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat.
 2. Crear i organitzar de manera clara un text complex sobre temes diversos, amb una estructura lògica i clara, en què es destaquin les idees rellevants de manera coherent, amb una bona distribució en paràgrafs significatius i un fil conductor clar que ajudin el lector a entendre el text.

 Àrea d’ús de la llengua

 1. Exercir un bon domini del sistema lingüístic i saber emprar amb correcció, precisió, destresa i flexibilitat les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana.
 2. Disposar d’un repertori lingüístic molt ampli i saber usar adequadament combinacions lèxiques pròpies del discurs professional i acadèmic, col·locacions, extensions de significat, usos figurats i locucions.

Àrea de comprensió oral i expressió oral

 1. Sintetitzar arguments procedents de diverses fonts i integrar informació de diferents textos per justificar idees, informacions i opinions, valorar pros i contres de determinats plantejaments i argumentar amb voluntat persuasiva.
 2. Produir un text amb arguments complexos en què el fil de l’argumentació sigui coherent, ben desenvolupat i defensat de manera convincent, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat.
 3. Afrontar amb seguretat a aportacions o preguntes controvertides, imprevistes o provocadores, i utilitzar adequadament estratègies de cortesia lingüística.

Avaluació: L’equip formatiu oferirà una part de tasques autocorrectives i una altra part que serà revisada, corregida i orientada amb propostes de millora. El sistema d’avaluació serà mitjançant avaluació continuada (no hi ha examen final). Cal assistir a un mínim del 80% de les sessions virtuals sincròniques i acomplir totes les tasques de caràcter obligatori per tal de poder obtenir el certificat de 60 hores de formació permanent. Per aconseguir el certificat de nivell superior de català (nivell C2) cal superar l’examen de l’organisme oficial corresponent.

Dret a l’examen oficial del Departament d’Educació: les 60 primeres persones inscrites als cursos de Rosa Sensat tenen garantit el dret d’examen del Departament d’Educació per aquest curs 2023-24.

Això és vàlid per a tots els docents en actiu. Qui vulgui participar a l’examen, previst al final del curs 2023-2024, és necessari que compti amb usuari XTEC i informar-ne a l’Associació de Mestres Rosa Sensat com a molt tard el 31 d’octubre de 2023 (formacio@rosasensat.org).

Important: des de l’organització es vol remarcar que aquesta no és una condició obligatòria per participar al curs, però sí que serà necessari per participar a l’examen oficial del Departament. Les condicions només s’apliquen a les persones docents; qui no sigui docent haurà d’estar atent a les convocatòries oficials d’exàmens.

Horari: De 18:00h a 19:30h

Calendari de sessions:

  1. Dilluns 15 de gener
  2. Dilluns 22 de gener
  3. Dilluns 29 de gener
  4. Dilluns 5 de febrer
  5. Dilluns 19 de febrer
  6. Dilluns 26 de febrer
  7. Dilluns 4 de març
  8. Dilluns 11 de març
  9. Dilluns 18 de març
  10. Dilluns 1 d’abril
  11. Dilluns 8 d’abril
  12. Dilluns 15 d’abril
  13. Dilluns 29 d’abril
  14. Dilluns 6 de maig

 

Places: Les places són limitades a un grup reduït de persones per garantir la màxima immersió i que la formadora pugui atendre personalment a totes les persones participants.

Persona formadora: 

Lia Ortiz

Filòloga catalana i estudiant de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, Màster en Recerca en Humanitats i doctoranda en Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat de Girona. Actualment, a part de les tasques acadèmiques, treballa de professora de català a tota mena d’alumnat i de correctora lingüística al diari La Vanguardia en català

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!