El mòbil a l’aula. Núm. 409

El mòbil a l’aula. Núm. 409
Perspectiva Escolar
Gener del 2020

Títol

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Xarxes socials digitals a l’aula, una oportunitat educativa?

En aquest article ens proposem, per una banda, posar en relleu les possibilitats que les xarxes socials digitals (XSD) ens aporten per a la millora dels processos d’aprenentatge als centres educatius, i per una altra banda ens agradaria ajudar la comunitat educativa a reflexionar sobre com educar en l’ús de les XSD.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Desenvolupar l’ús educatiu dels dispositius tecnològics: el Pla mòbils.edu

Els dispositius mòbils digitals estan accedint a la vida quotidiana i professional de tota la ciutadania. Són incomparablement diferents de qualsevol altre recurs que mai abans hagin utilitzat els alumnes o que hagi estat a disposició dels centres educatius. El seu nivell de penetració és molt elevat i ocupa qualsevol temps i lloc, per la qual cosa és cabdal que els centres educatius puguin educar en el seu bon ús i implementar-ne el potencial, no només en l’àmbit de la comunicació, sinó també per fer activitats orientades a la construcció del coneixement.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Potencial addictiu de l’ús del telèfon mòbil

Des que el 1996 es va presentar la comunicació «Addicció a Internet: l’emergència d’un nou trastorn» al congrés de l’Associació Americana de Psicologia, es manté viva la discussió sobre l’addicció a Internet i a altres tecnologies. L’interès per la possible addicció a Internet, als videojocs, als jocs de rol online, a la televisió i als telèfons mòbils ha originat un nou camp d’estudi, el de l’addicció a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o addiccions tecnològiques.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. A quina edat ha de tenir el primer telèfon mòbil, el meu fill?

La primera causa de consulta per disputa familiar a Espanya és precedida per una discussió amb pantalles. Els nostres fills tenen un objectiu clar: tenir un telèfon mòbil d’última generació com abans millor. Doncs sabeu què? És normal. Ens veuen tot el dia fent-lo servir, ignorem els nostres infants perquè estem mirant «una cosa de la feina» i només «serà un segon», veuen com el fem servir mentre conduïm, al sofà, al llit… bé, de qui és la responsabilitat? Sens dubte nostra, dels adults.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Xarxes socials digitals, les incorporem al treball d’aula?

Presentem experiències d’aula que incorporen l’ús de les xarxes socials digitals (XSD) per donar a conèixer les seves possibilitats i potencialitats i com educar en el seu ús crític. El debat obert sobre l’ús dels dispositius mòbils a l’aula fa imprescindible i més necessària que mai aquesta reflexió.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Més enllà d’un codi de colors… Un plantejament pedagògic per regular l’ús dels mòbils a les aules de secundària

Des del curs 2012-2013 a l’INS Joaquima Pla i Farreras de Sant Cugat del Vallès uns cartells amb uns codis de colors i símbols recorden a l’alumnat com i quan cal utilitzar els mòbils. Aquest article explica quin va ser el procés per arribar a aquesta estratègia per regular l’ús d’aquests dispositius i en quins principis es basa aquest plantejament. Partim de la base que cal educar en tecnologia i contribuir al desenvolupament de joves responsables, respectuosos i amb un comportament adequat.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Seduïts pels mòbils: recursos educatius i orientacions pedagògiques del seu ús a l’escola i a l’aula

A article abordarem breument l’actual fenomen educatiu de la progressiva incorporació dels dispositius mòbils a l’escola i a l’aula i les seves implicacions organitzatives i pedagògiques.

Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar


Escola. Les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines personalitzades, habilitadores i compensadores en educació infantil

Reflexió sobre com aprofitar les eines TIC per ajudar a l’habilitació dels alumnes a educació infantil. Els alumnes NESE, inclosos els alumnes que cauen en l’abandonament escolar, són un percentatge massa elevat per al nostre sistema educatiu (vora un 30%). Proposem un seguit de mesures compensatòries en forma de recursos universals i addicionals, intervencions preventives que ajudaran a reduir l’índex d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Redacció Perspectiva Escolar


Escola. DISLEXIC2: Ajudes tècniques davant el codi escrit

La majoria de coneixements encara s’adquireixen mitjançant la lectura. Els alumnes amb dificultats davant els textos escrits acostumen a caure en el fracàs escolar. Dislexic2 és una plantilla per a un processador de textos amb recursos d’ajuda per a la lectura i l’escriptura.

Redacció Perspectiva Escolar


Mirada.Què hem rebut d’Alexandre Galí? Un apunt en el mig segle de la seva mort

Moltes vegades no tenim prou consciència que pedagògicament som on som gràcies a allò que altres construïren abans que nosaltres. En bona part, estem edificant, sortosament, sobre l’herència pedagògica rebuda.
Alexandre Galí (1886·1969) ha estat, en aquests darrers cent anys, un dels educadors més determinants per transformar la nostra educació.

Redacció Perspectiva Escolar


Mirades. Assignaturitzar la vida o vitalitzar l’escola?

El govern italià, no fa gaire, va plantejar la necessitat d’establir una assignatura sobre el canvi climàtic. A França i a Sud·àfrica, també des d’àmbits governamentals, es proposa que la robòtica entri als programes oficials. Als Estats Units, lobbies vinculats a grups religiosos elaboren projectes de llei per tal que la Bíblia sigui una assignatura a l’escola pública.

Redacció Perspectiva Escolar


Mirades. Hi ha infants que embruten els carrers

No que l’embruten perquè tirin papers a terra. Sinó que l’embruten de manera literal. La seva presència embruta les places, els parcs i les voreres. Perquè van sols i bruts, i perquè corren i criden i juguen. I hi ha joves que pla, l’embruten, el paisatge urbà.

Redacció Perspectiva Escolar


Ressenyes. Les paradoxes de la innovació educativa

Les paradoxes de la innovació educativa
Miquel Martínez i anna Jolonch (coordinadors). Barcelona: Horsori, 2019.

Redacció Perspectiva Escolar


Ressenyes. L’educació física als centres educatius: infància, joventut i moviment

L’educació física als centres educatius: infància, joventut i moviment
Ricard Pradas Casas (coord.), Víctor López·Ros, Ber· nat Llobet·Martí, Joel Comino Ruiz. Barcelona: Rosa Sensat, 2019. Col·lecció Dossiers, 80.

Redacció Perspectiva Escolar


Ressenyes. Fer de mestre quan ningú no sap per a què serveix

Fer de mestre quan ningú no sap per a què serveix
Jaume Funes. Vic: Eumo, 2019.

Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar

Títol


Sumari

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Editorial. Una educació situada

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Presentació

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Xarxes socials digitals a l’aula, una oportunitat educativa?

En aquest article ens proposem, per una banda, posar en relleu les possibilitats que les xarxes socials digitals (XSD) ens aporten per a la millora dels processos d’aprenentatge als centres educatius, i per una altra banda ens agradaria ajudar la comunitat educativa a reflexionar sobre com educar en l’ús de les XSD.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Desenvolupar l’ús educatiu dels dispositius tecnològics: el Pla mòbils.edu

Els dispositius mòbils digitals estan accedint a la vida quotidiana i professional de tota la ciutadania. Són incomparablement diferents de qualsevol altre recurs que mai abans hagin utilitzat els alumnes o que hagi estat a disposició dels centres educatius. El seu nivell de penetració és molt elevat i ocupa qualsevol temps i lloc, per la qual cosa és cabdal que els centres educatius puguin educar en el seu bon ús i implementar-ne el potencial, no només en l’àmbit de la comunicació, sinó també per fer activitats orientades a la construcció del coneixement.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Potencial addictiu de l’ús del telèfon mòbil

Des que el 1996 es va presentar la comunicació «Addicció a Internet: l’emergència d’un nou trastorn» al congrés de l’Associació Americana de Psicologia, es manté viva la discussió sobre l’addicció a Internet i a altres tecnologies. L’interès per la possible addicció a Internet, als videojocs, als jocs de rol online, a la televisió i als telèfons mòbils ha originat un nou camp d’estudi, el de l’addicció a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o addiccions tecnològiques.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. A quina edat ha de tenir el primer telèfon mòbil, el meu fill?

La primera causa de consulta per disputa familiar a Espanya és precedida per una discussió amb pantalles. Els nostres fills tenen un objectiu clar: tenir un telèfon mòbil d’última generació com abans millor. Doncs sabeu què? És normal. Ens veuen tot el dia fent-lo servir, ignorem els nostres infants perquè estem mirant «una cosa de la feina» i només «serà un segon», veuen com el fem servir mentre conduïm, al sofà, al llit… bé, de qui és la responsabilitat? Sens dubte nostra, dels adults.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Xarxes socials digitals, les incorporem al treball d’aula?

Presentem experiències d’aula que incorporen l’ús de les xarxes socials digitals (XSD) per donar a conèixer les seves possibilitats i potencialitats i com educar en el seu ús crític. El debat obert sobre l’ús dels dispositius mòbils a l’aula fa imprescindible i més necessària que mai aquesta reflexió.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Més enllà d’un codi de colors… Un plantejament pedagògic per regular l’ús dels mòbils a les aules de secundària

Des del curs 2012-2013 a l’INS Joaquima Pla i Farreras de Sant Cugat del Vallès uns cartells amb uns codis de colors i símbols recorden a l’alumnat com i quan cal utilitzar els mòbils. Aquest article explica quin va ser el procés per arribar a aquesta estratègia per regular l’ús d’aquests dispositius i en quins principis es basa aquest plantejament. Partim de la base que cal educar en tecnologia i contribuir al desenvolupament de joves responsables, respectuosos i amb un comportament adequat.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Seduïts pels mòbils: recursos educatius i orientacions pedagògiques del seu ús a l’escola i a l’aula

A article abordarem breument l’actual fenomen educatiu de la progressiva incorporació dels dispositius mòbils a l’escola i a l’aula i les seves implicacions organitzatives i pedagògiques.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Perspectiva Escolar recomana

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Escola. Les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines personalitzades, habilitadores i compensadores en educació infantil

Reflexió sobre com aprofitar les eines TIC per ajudar a l’habilitació dels alumnes a educació infantil. Els alumnes NESE, inclosos els alumnes que cauen en l’abandonament escolar, són un percentatge massa elevat per al nostre sistema educatiu (vora un 30%). Proposem un seguit de mesures compensatòries en forma de recursos universals i addicionals, intervencions preventives que ajudaran a reduir l’índex d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Escola. DISLEXIC2: Ajudes tècniques davant el codi escrit

La majoria de coneixements encara s’adquireixen mitjançant la lectura. Els alumnes amb dificultats davant els textos escrits acostumen a caure en el fracàs escolar. Dislexic2 és una plantilla per a un processador de textos amb recursos d’ajuda per a la lectura i l’escriptura.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Mirada.Què hem rebut d’Alexandre Galí? Un apunt en el mig segle de la seva mort

Moltes vegades no tenim prou consciència que pedagògicament som on som gràcies a allò que altres construïren abans que nosaltres. En bona part, estem edificant, sortosament, sobre l’herència pedagògica rebuda.
Alexandre Galí (1886·1969) ha estat, en aquests darrers cent anys, un dels educadors més determinants per transformar la nostra educació.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Mirades. Assignaturitzar la vida o vitalitzar l’escola?

El govern italià, no fa gaire, va plantejar la necessitat d’establir una assignatura sobre el canvi climàtic. A França i a Sud·àfrica, també des d’àmbits governamentals, es proposa que la robòtica entri als programes oficials. Als Estats Units, lobbies vinculats a grups religiosos elaboren projectes de llei per tal que la Bíblia sigui una assignatura a l’escola pública.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Mirades. Hi ha infants que embruten els carrers

No que l’embruten perquè tirin papers a terra. Sinó que l’embruten de manera literal. La seva presència embruta les places, els parcs i les voreres. Perquè van sols i bruts, i perquè corren i criden i juguen. I hi ha joves que pla, l’embruten, el paisatge urbà.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Ressenyes. Les paradoxes de la innovació educativa

Les paradoxes de la innovació educativa
Miquel Martínez i anna Jolonch (coordinadors). Barcelona: Horsori, 2019.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Ressenyes. L’educació física als centres educatius: infància, joventut i moviment

L’educació física als centres educatius: infància, joventut i moviment
Ricard Pradas Casas (coord.), Víctor López·Ros, Ber· nat Llobet·Martí, Joel Comino Ruiz. Barcelona: Rosa Sensat, 2019. Col·lecció Dossiers, 80.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Ressenyes. Fer de mestre quan ningú no sap per a què serveix

Fer de mestre quan ningú no sap per a què serveix
Jaume Funes. Vic: Eumo, 2019.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Vols comprar aquest exemplar ?

Autor


Redacció Perspectiva Escolar

Títol

Autor


Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!